DELA

Vi är allvarligt bekymrade över personalbristen inom vården och omsorgen

Vi Svenska seniorer är allvarligt bekymrade över personalbristen inom vården och omsorgen. Som det nu ser ut blir regeringen tvungen att skjuta på höjningen av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen.

Det finns antagligen många bidragande orsaker till att vi befinner oss i det läge vi nu är, att reda ut det skulle antagligen ta alltför mycket tid och rum. Men Coronapandemin startade en rad händelser och åtgärder som medfört att vi har, som det nu verkar, permanent brist på vårdare inom vården och omsorgen.

Detta problem, personalbristen, faller nu de nya välfärdsområdena i famnen. Och det gäller inte enbart välfärdsområdena, samma bekymmer har de privata och tredje sektorns vårdenheter. Hur göra för att hålla den nuvarande personalen på jobb och för att attrahera ny personal? Arbetet bör göras attraktivt och så givande att ny personal söker sig till branschen.

Som det är nu kör avtalsparterna in en återvändsgränd som det kan ta lång tid att ta sig ur.

Det gäller att kunna förbättra arbetsklimatet på arbetsplatsen, lätta på arbetsbördan och ta bort stressen, vilket skulle höja yrkets status. Lönen måste fås konkurrenskraftig. Det går inte att enbart hänvisa till arbetsmarknadens avtalssystem. Inkommande år faller problemet de nya vårdområdena i famnen och därmed också i förlängningen statsbudgeten, riksdag och regering

Svenska seniorer uppmanar alla beslutsfattare, avtalsparter och arbetsmarknad att ta ansvar för att lösa knuten. Vi måste söka en lösning som inte driver vårdarna in i gropen igen, annars finns det en risk för en kollaps av hela vårt välfärdssystem.

Förbundet Svenska seniorer i Finland rf

KJELL WENNSTRÖM

ordförande

GUNILLA JUSSLIN

Viceordförande

BJÖRN FANT

Viceordförande

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp