DELA

Vi antar Karlströms utmaning

Yes Fredrik Karlström, Vi antar din utmaning och kommer här att dela med oss hur vi Sundsföretagare arbetar med att utveckla företagandet och turismen som förhoppningsvis kan vara till hjälp även för andra företagare och på sikt utveckla den åländska turismen och näringslivet i sin helhet.

Historien började i mellandagarna då vi några frustrerade företagare satt vid fyrkantiga bordet vid Knallen café och minilivs i Sund och gnällde över att kommunen inte gjorde någonting för företagarna, däremot gjorde museibyrån och ÅMHM allt för att sätta käppar i hjulen i planerna från driftiga företagare och att Ålands näringslivs engagemang slutade strax norr om Kantarellen.
Den företagaren som var mest frustrerad av oss alla upprepade vad han flera gånger tidigare sagt, ”att vi företagare i kommunen borde samlas och diskutera företagarfrågor och gemensamt försöka få tillstånd förbättringar”.
Undertecknade sade ”men då planerar vi in en träff 24 januari på Tallgårdens äldreboende”. Orsaken varför vi valde äldreboendet var förutom att där finns en stor samlingslokal så var tanken att de boende skulle få träffa lite folk och få sig en pratsund som i många fall kan förgylla en hel vecka för den boende.

Men först började vi med att lista företagare och göra flygblad samt sprida informationen om företagarträffen via mun mot mun metoden.
Klockan 19 den 24 januari samlades det slutligen ett 30-tal företagare från olika branscher på Tallgården. Knallen café och minilivs bjöd på kaffe och hembakat. Till en början var det ett ganska blyg samling företagare men ganska så snart var diskussionerna i full gång.
Högst på agendan var kommunens informationsskyltar som visade var bank och affär finns men dessa verksamheter hade lagts ner redan för flera år sedan medan nya verksamheter inte alls finns med. Tillsammans med kommunens representanter satte vi ihop en grupp som skulle ta fram förslag på nya informationsskyltar där företagare kommer att ha möjlighet att köpa reklamplats för att informera turister om sina verksamheter.
Nästa fenomenala idé som kläcktes var att turistföretagare skulle tillhandahålla ett bord där man skulle lägga fram informationsblad om varandras verksamheter. Olle Strömberg gick ännu längre då han erbjöd att tillhandahålla en hel turist-byrå åt turistföretagarna. Ett förslag som med minimal uppoffring ger stora samarbetsvinster för turistföretagarna i fråga.
Vi bestämde att vi skulle träffas igen och efter mötet stannade folk kvar en ganska lång stund för att diskutera vidare, skrattade och komma med nya idéer.

Nästa träff skedde hos fam Johansson i Sundby i deras svets- och reklamverkstads nya lokaler där det åter bjöds på kaffe med tilltugg. Besökarna informerades om verksamheten och man hade ett uppföljningsmöte och planerade hur gruppen skulle arbeta vidare.
Förra fredagen var det åter dags för den tredje träffen som gick av stapeln i familjen Björklunds Smakby där vi informerades om deras verksamhet och framtidsplaner. Kvällen avslutades i trevlig samvaro med att vi åt och drack gott.

Vidare har vi en skrivelse ute för underskrifter bland företagarna som ska adresseras till Landskapets infrastrukturminister där vi tar upp problematik med undermåligt GSM- och internettäckning som försvårar verksamheterna för allt för många företagare i kommunen. Trots att flertalet företagare upprepade gånger förklarat problemen har man ej lyckats få telebolagen att åtgärda problemen.
Men nu har även kommunstyrelsen ordförande Krille Mattsson skrivit under uppropet vilket vi hoppas ska ge en ökad tyngd och att man från landskapsregeringen i sin tur trycker på för att vi i Sund men även övriga kommuner på Åland ska få den standard på internet- och GSM-täckning som dagens samhälle förutsätter.
Vi vill poängtera att vi inte gör denna skrivelse för att få en chans att gnälla utan vi vill naturligtvis ge telebolagen en chans att utveckla sina verksamheter och tjänster att även passa glesbygdens behov.

Vad vi vill förmedla med detta inlägg är att saker och ting inte alltid behöver göras så svårt och att samarbete är en förutsättning för att lyckas. Till sist, ifall man sitter och väntar på att någon annan ska lösa ens problem, då kommer man troligen att få vänta väldigt länge. Som en kompis till mig brukar säga, ”Do it!”
Sundsföretagare Genom
Martin Nilsson samhällsengagerad intraprenör och egenföretagare