DELA

Vem ska följa lag om inte lagstiftarna själva?

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars (Ob) osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare. Det vi efterlyser är någon slags rimlig markering och ansvarstagande inom Obunden samling då det gäller lagtingsledamöter som i likhet med Marcus Måtar och Fredrik Fredlund (Ob, senare partilös) dömts för allvarliga brott. Kanske misskreditering på låg nivå är ett grepp som fungerar i en domstolsförhandling, men politik handlar om förtroende hos allmänheten och respekt för de demokratiska institutionerna.

Den allmänna rättsuppfattningen i samhället kräver nog att lagtinget för en balanserad diskussion om brott och straff, om vilka åtgärder som ska och bör vidtas, en hurdan reglering som krävs i lagstiftning och lagtingsordning för att hantera sådana situationer på ett objektivt sätt. Frågan är inte enkel, så därför måste den diskuteras. Lagtinget kan inte stå handfallna inför dylika situationer, eftersom det uppenbarligen blivit så vanligt att det sker mandatperiod efter mandatperiod och gränserna för acceptans flyttas fram.

Vi tror att majoriteten av ålänningarna vill ha ett parlament som består av lagstiftare med en sund uppfattning om vad som är rätt och fel och som kan göra balanserade etiska bedömningar i olika situationer. Att låta den ena rättshaveristen efter den andra passera utan diskussion undergräver lagtingets roll som lagstiftande församling och det självstyrda landskapet Ålands anseende.

Socialdemokraterna vill ha ett regelverk som i Ålands lagting fungerar på motsvarande sätt i Sveriges och Finlands riksdagar och att bedömningar av rättsfall som dessa ska hanteras på liknande sätt som i övriga nordiska parlament.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen
CAMILLA GUNELL
NINA FELLMAN
JESSY ECKERMAN