DELA

Vårt lantråd är Katrin Sjögren

Vi vill ha ett lantråd som baserar sina beslut på kunskap och som står stadigt då vindarna blåser. Vi vill att Ålands nästa ledare ska se till hela Åland och ha förmågan att se på olika frågor från ett paraplyperspektiv. Därför vill vi se Katrin Sjögren som lantråd efter höstens val.

Under kommande mandatperiod måste Åland förnyas och moderniseras. Förändringsarbete är alltid jobbigt för alla inblandade parter. Vi menar att förändringsarbete görs bäst genom en inlyssnande politik, Åland behöver alltså en lyssnande ledare, det är Katrin.

Alla goda ledare har bra medarbetare runt om sig. Inom liberalerna finns spetskompetens inom allt från självstyrelsepolitik och jämställdhet till skärgårdstrafik och miljökunskap. För att kunna dra nytta av kunskapen måste ledaren släppa fram de som har kunnandet, det gör Katrin. Katrin leder inte liberalerna på Åland med högmod utan för hela Ålands bästa, därför är vårt lantråd Katrin.

Liberala lagtingskandidater

Ingrid Johansson

Julia Birney

Jonny Andersen

Mikael Staffas