DELA

Vart är vården på väg på Åland?

I och med den nya hälso- och sjukvårdslagen ska nu kommunerna bland annat ta hand om de psykiskt sjuka i kommunerna istället för som tidigare inom ÅHS. Jag förstår inte hur landskapsregeringen har tänkt här, då man infört den nya lagen. Kommunerna har inte haft möjlighet att ens förbereda sig för övergången på ett bra sätt. På De Gamlas Hem i Jomala (DGH) är nu de klienter som är psykiskt sjuka blandade med de gamla vilket ger en otrygghet för alla inblandade.

Jag måste säga att jag blev förvånad och djupt besviken då jag fick reda på att det hus som skulle ersätta Grelsby sjukhus inte fungerar som en institution utan är enbart en mottagningsklinik för psykiskt sjuka. Där finns inte plats för sådana som behöver långvård, utan klienterna skall vårdas i kommunerna. Som skattebetalare känner jag mig förd bakom ljuset och när jag tar upp frågan blir andra lika förvånade, alla tror att psykiatriska kliniken i Mariehamn fungerar som gamla Grelsby, men så är inte fallet.

Jag anser även att kommunerna på Åland inte har fått en tillräckligt lång övergångstid för att anpassa sig till den nya situationen och utreda hur man på bästa sätt kan ta tillvara de psykiskt sjuka så att de får den omsorg de behöver. Jomala är i de här sammanhangen en av de större kommunerna på Åland men hur ska det gå för de mindre? Detta är en lösning man gått inför i Finland, men där är kommunerna mycket större. Trots det är man även där missnöjd med det nya systemet. Vi behöver väl inte gå in på samma spår som dem, vi kan väl hitta egna lösningar som är lämpade för vår situation.
På DGH pratar man nu om att eventuellt behöva bygga om för att anpassa sig till de nya kraven och särskilja de äldre från olika former av klienter som även kan vara klienter med drogberoende.

Det man bör komma ihåg är, att alla har olika vårdbehov och personalen för att känna sig trygg med situationen även ha den kompetens som krävs. När man nu påtvingar kommunerna att ta det ansvar som ÅHS och landskapet tidigare har haft så blir det enorma kostnader och många svårigheter. Varför blev inte det hus som byggdes för dyra pengar nya Grelsby? Var inte det tanken? Var skall människor vårdas som behöver akut psykiatrisk vård? Finns det plats för dem på den nya psykiatriska kliniken och hur länge får de vårdas där? Hur lättillgängligt är det att få den hjälp man behöver då man mår dåligt?

Hur ska närvårdare och personal vid äldreboende enheter kunna anpassa sig till att ge den vård som de psykiskt sjuka behöver? Ska kommunerna nu specialutbilda sin personal eller ska ny anställas? Frågorna är många och jag hoppas jag kan få några kloka svar om hur vi i framtiden skall kunna garantera en god kvalité i vården till alla som behöver och hur kommunerna skall klara av detta ekonomiskt.
Nina Danielsson
Moderat kommunalpolitiker i Jomala