DELA

Värmekostnader och alternativ

Den som ska bygga hus har mycket att tänka på. Under en 40årsperiod så står byggkostnaderna för 10 procent, finansieringen för 15 procent, ombyggnad för 25 procent och sist men inte minst driften som står för 50 procent av kostnaderna (källa TAC).
När kommunägda Svenska bostäder nu bygger om i Vällingby centrum passar man på att byta värmesystem – från fjärrvärme som centrumet har i dag till bergvärme. Enligt uppgifter till ABC så utövade fjärrvärmebolaget påtryckningar för att få Svenska bostäder att fortsätta med fjärrvärme.

Om man då ser på lite olika alternativ av uppvärmning av en normal villa som behöver 20.000 kWh på ett år så kommer man fram till följande.
Direkt elvärme 1.962 €/år, fjärrvärme 1.423 €/år och om man tar en värmepump med värmefaktor 4, dvs. man köper 5.000 kWh el och resten 15.000 kWh kommer från solenergi så blir kostnaden 490 €/år.
Våga vägra fjärrvärme

Anders Jansson
Dalbo