DELA

Varför kortrutt?

Jag skulle föredra en tunnel mellan Föglö och Svinö och jag hoppas starkt på FS-links planer, men det nästbästa och hittills trovärdigaste alternativet är i dagsläget kortrutten som den nu är presenterad. Varför behövs alltså kortrutten?

Kortrutten behövs för att ge en mer förutsägbar trafik till lägre kostnader. Detta borde vara klart för de flesta. De senaste tio åren har antalet turer på Föglölinjen minskat för att spara pengar. I mkb:n för kortruttsprojektet står det att nollalternativet, dvs att ingenting görs, innebär ytterligare nedskärningar i turlistan.

Nollalternativet är alltså inte ett nollalternativ, utan ett minusalternativ. Kortrutten skulle innebära lägre driftskostnader och därmed stoppa trenden med färre turer.

Kortrutten behövs för att skapa framtidstro. Minskningen av turer och de återkommande rubrikerna om skärgårdstrafikens kostsamhet har skapat en stor osäkerhet. Om turerna ytterligare minskar, går det alls att bo i skärgården i framtiden?

Vi kommer aldrig att få statistik på de som hade velat bosätta sig i skärgården, men som valde bort det p.g.a. de osäkra framtidsutsikterna. Men de människorna finns. Kortrutten skulle återskapa framtidstron.

Kortrutten behövs för att möjliggöra pendling och samarbete mellan skärgårdskommunerna. På Kökar har situationen för butiken varit osäker. Med kortrutt skulle Kökarborna ha kunnat komma till Föglö och handla. Med kortrutt skulle någon Föglöbo kunna jobba på Kökarbutiken. Samma sak gäller andra jobb och övrigt samarbete.

Kortrutten behövs för att goda förbindelser är en förutsättning för bosättning. Det är inte en slump att Vårdö är den enda skärgårdskommunen med positiv befolkningsutveckling. Det är bara naivt att tro att det skulle ha gått lika bra med en hybridfärja på Vårdöfärjans 70-talssträckning. Att det skulle räcka med att byta ut färjorna.

Nej, avstånden på färjpassen är avgörande och måste därför göras så korta som möjligt. Vad gäller Föglö så har vi det som skärgården annars ofta sägs sakna, nämligen arbetsplatser och företag. Vi har det. Men vi har inte tillräckligt goda förbindelser. Kortrutten skulle ge bättre förbindelser.

Kortrutten behövs för skärgårdens överlevnad. Vi skulle få billigare trafik, mer förutsägbar trafik, kortare färjpass, möjligheter till pendling och samarbete och vi skulle få framtidstro. Får vi inte det, kommer skärgården att dö en långsam död.

Det är ingen skrämselpropaganda utan ett faktum. Visst, ingen miljöpåverkan, billigt blir det också, men är folktomma öar verkligen vad vi vill ha?

Med all respekt för Anders Wiklöf, men då det gäller kortrutten borde synpunkterna från fast bosatta Föglöbor, inte minst barnfamiljer, vara mer relevanta än hans.

Maria Boström

Lärare och fembarnsmamma

Föglö