DELA

Varför inget svar om psykiskt utsatta?

I fredagens infotillfälle från landskapsregeringen, angående covid-19 situationen i landskapet så fick sjukvårdsdirektör Pajunen en fråga av en av de lokala journalisterna, hur situationen inom Ålands hälso- och sjukvård ser ut för gruppen, psykiskt utsatta, och ifall ÅHS har fått en ökad arbetsbelastning för den gruppen.

Till min förvåning svarade sjukvårdsdirektör Pajunen, att hon varken hade vetskap eller uppgifter på detta,och därför inte kunde svara.

Jag ställer mig väldigt frågande till detta, det hör till sjukvårdsdirektör Pajunens primära uppgift att hålla sig uppdaterad och informerad om hur olika enheters arbetsbelastning inom ÅHS påverkas, viktigt nu under covid 19,särskilt också för en sedan tidigare hårt arbetsbelastad enhet, som den psykiatriska.

En följdfråga och kritisk syn, på varför inte Pajunen kunde ge svar på frågan, under infotillfället skulle också ha varit på sin plats från den lokala journalisten, ibland måste man faktiskt få vara lite obekväm, och ställa kritiska följdfrågor, trots det säkert lite förstör stämningen på en infoträff.

”NÄRA ANHÖRIG”