DELA

Varför är S upprörda över sin egen anledning?

Barbro Sundback m.fl. påstår felaktigt att jag har sagt att min ovilja till att kandidera i riksdagsvalet beror på ”det hårda klimatet i stadspolitiken”. Eftersom det citatet återfinns i Ålandstidningens artikel den 3.12.2014 uppmanar jag socialdemokraterna att läsa artikeln igen. Jag citeras inte för det. Däremot stämmer det att jag inte vill gå till val på samma lista som socialdemokraterna på grund av att jag anser att de ideologiska skillnaderna är för stora.
Alltså av samma anledning som socialdemokraterna angav för att inte samarbeta i EU-valet med den åländska borgerliga kandidaten. Varför är det så upprörande nu?
För egen del kan jag inte stämma in i den beskrivning som ges av att jag skulle ha svårare än andra att samarbeta med andra partier. I samband med budgetramarna för år 2015 kom vi, M C S, gemensamt överens om de stora linjedragningarna i staden. Och så har jag varit med och förhandlat fram ett regeringsprogram tillsammans med företrädare för tidigare nämnda partier.
Ytterligare kan nämnas att jag har samarbetat bra med minister Aaltonen om förslaget till förbättrat hemvårdsstöd. Det går att hitta många andra exempel. Allt efter val. Men att gå till val tillsammans med socialdemokraterna vill jag inte på grund av de stora ideologiska skillnaderna.

Moderaterna gick till val på egen lista i staden och att peka ut mig som någon ledare för ”den borgerliga alliansen i staden” som inte jag vet vad det är eller har varit undanber jag mig att kommentera desto mera. Det av folket valda stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och dess ordförande, alltså inte något enskilt parti utan egen majoritet.
Att vidare insinuera att stadsdirektörsbytet beror på mig är helt befängt. Enligt egen utsago slutade den tidigare stadsdirektören främst på grund av ett riktigt bra annat jobberbjudande, men om det till någon del har berott på stadens politiker är det nog uppenbart för de flesta att kritikerna till stadens ledande tjänstemän återfinns hos sossarna.
Den mest beska och bitska kritiken har nog kommit från förste undertecknare Barbro Sundback själv.
Petri Carlsson (M)