DELA

Varför är många så rädda för kärnkraft?

Kärnkraften levererar koldioxidfri el med konstant effekt utan variationer, den perfekta baskraften. Vattenkraften ger också en konstant elproduktion men är ändå väderberoende då regnmängderna kan variera och därmed tillgången på vatten i magasinen. I dagens läge måste vattenkraften användas för att reglera och korrigera den ojämna elproduktionen från vindkraft och sol. Det har medfört att tillgången på vattenkraft blivit ojämn. Ju mer vindkraft, som kommer in i nätet desto svårare blir det för vattenkraften att jämna ut produktionen. Långa avstånd mellan kraftverk och förbrukare ställer till problem då det blir stora förluster i långa ledningar. Stängningen av kärnkraftverk i södra Sverige har därför medfört stora problem och gett höga elpriser.

Att bygga vindkraft i söder gör att det blir svårare för reglerkraft från norr att kompensera för produktionsbortfall i söder när det inte blåser. För att hålla elnätet i balans behövs säker elproduktion på jämna avstånd i det sammankopplade nordiska elnätet. Det blir inte lättare av att vi också är sammankopplade med övriga Europa, där man har stora problem med elbalansen. Nya små kärnkraftverk passar väl in här.

Bristen på elproduktion i södra Sverige har medfört att man ofta måste importera ”smutsig” el från kontinenten och Danmark samtidigt som man exporterar till Finland. Danmark, de har ju så mycket vindel, 60 procent, men resten är fossil el. Elen därifrån har mycket mer koldioxid än den svenska.

Jag bodde i många år nära Barsebäcks kärnkraftverk. Rent och snyggt, inga utsläpp av något slag över Öresund. Den ena reaktorn försörjde normalt Köpenhamn och en del av Själland. Sedan skulle det stängas. Det blev stopp på elen till Köpenhamn och de fick starta upp sina kol- och oljekraftverk. Smogen lade sig som ett gult täcke över Köpenhamn. Skiten drev för det mesta in över Skåne och jag kommer ihåg hur min vita bil plötsligt blev svartprickig av sotpartiklar. Sedan stängdes den andra reaktorn också och oljeeldade kraftverk som Karlshamnsverket fick starta. Miljöaktivisterna jublade. Miljörörelserna har vållat enorm skada, till exempel genom att tvinga fram stängning av tysk kärnkraft men behålla kolet.

Nya kärnkraftverk byggs överallt. 2020 var 56 kärnkraftverk under byggnad och 444 i drift (källa: Uniper). Utveckling pågår internationellt och även i Sverige av SMR, små modulära reaktorer.

Professorerna Janne Wallenius och Pär Olsson vid KTH arbetar med detta och räknar med att sådana skulle kunna komma i drift om cirka tio år.

Dessutom pågår utveckling av fjärde generationens kärnkraft där det utbrända bränslet från dagens reaktorer kan återanvändas. De nya reaktorerna skulle vara bortåt 100 gånger effektivare än dagens.

Varför är många så rädda för kärnkraft? Den negativa inställningen fanns långt före första olyckan, den i Harrisburg, USA. Det är bara Tjernobylolyckan som krävt dödsoffer. Olyckor med vattenkraft har varit de mest dödliga i världen där en olycka i Kina 1975 krävde över 170 000 dödsoffer! Bland argument mot kärnkraft är den långa byggtiden men Olkiluoto är ett dåligt exempel. Svenska kraftverk byggdes på ungefär sex år. Att få till stånd en vindkraftpark kan ta mer än tio år. Jag har tidigare visat att vindkraft är dyrare än kärnkraft och framförallt SMR kraftverk beräknas bli betydligt billigare.

Det är dags för miljöaktivisterna att ta av skygglapparna och slänga ideologin i papperskorgen. Se verkligheten och inse att den gröna elen kanske inte är så grön.

JAN GRÖNSTRAND


Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp