DELA

Vår värld lider av empatibrist

Det finns 65 miljoner flyktingar i världen varav hälften är barn. Kanske är det för gigantiska siffror för att vår empati skall räcka till. Men en människa är alltid en människa som det är fantastiskt om vi kan hjälpa.

Många flyktingar har suttit fast i flyktingläger i fem år eller mera. Föräldrars oro för barn som inte får gå i skola är stor för vilken framtid som väntar dem. Hopplösheten och tristessen breder ut sig i lägren.

Så bra att vi i alla fall har möjlighet att ta hit en liten del kvotflyktingar och kan hjälpa dem handgripligt till en bättre livssituation! Pengar som går till flyktinghjälpen är livsviktiga men behoven verkar vara för enorma för att vi skall kunna se en förbättring under överskådlig tid.

Vart har den empativåg som sköljde över oss i Norden på 60- och 70-talet tagit vägen. Har vi mist förmågan att sätta oss in i andra människors situation och att försöka bemöta människor som vi själva skulle vilja bemötas i samma situation? Verkar så ibland. Inte minst med tanke på det kvinnoföraktliga hotet och hatet som minister Nina Fellman tagit emot.

Kanske borde empati införas som ett ämne på skolschemat? En värld utan empati vill åtminstone inte jag lämna efter mig åt mina efterkommande.

Isabel Kvarnfors