DELA

Vår fråga gällde miljöpolitiken

Liberalernas partisekreterare Christina Johansson-Gammals har inte läst vår insändare innan hon kastar sig ut i spalterna till försvar för minister Katrin Sjögren.
Vi tror säkert att minister Sjögren har liberalernas stöd generellt, annars skulle hon inte inneha den position hon har. Däremot finns det fog för att påstå att det i liberalernas och centerns regerande finns mer att önska vad gäller miljöpolitiken, särskilt utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk respektive fiskodling.

Frågan om fiskodlingarnas utsläpp är och förblir liberalernas akilleshäl. Man skjuter de svåra problemena om utsläppsnivåer framför sig i form av den kommande förordningen. Med liberalernas fulla stöd kunde ministern ta de beslut som krävs för att skapa en trovärdig hållbar miljöpolitik för Åland.
Minister Sjögren kan lita på att hon har socialdemokraternas fulla stöd när det gäller att agera för Östersjöns framtid.

Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)
Barbro Sundback (S)