DELA

Var finns centerns ledarskap?

I en insändare i måndagens tidningar beskriver finansminister Roger Höglund och vicelantrådet Harry Jansson sin bild av Ålands ekonomiska utmaningar, inklusive den kommunala sektorn.

Det är med en viss uppgivenhet man läser inlägget. Herrar Höglund och Jansson är i sin retorik kvar i valkampanjen 2019, där allt är fortfarande andras fel.

Om man förstår resonemanget rätt är nu allt lagt tillrätta. En helhetsreform är avvärjd, frivilliga processer pågår, en kriskommunslagstiftning är på remiss och snart ska det hända saker.

Dessutom aviserar dessa tunga centerpolitiker mera pengar till kommunerna för att täcka upp underskott och kompensera ”fördyrande” lagstiftning.

Min bedömning är att den frivilliga processen som pågår under Centerns ledning redan kört på grund. Sista spiken i kistan blev Lumparlands meddelande att man avser ställa in betalningarna till Kommunernas socialtjänst. Så agerar inte en kommun som smyckar sig till brud för giftermål med andra kommuner.

Kriskommunslagen har stött på starkt motstånd, eftersom den de facto innehåller mer tvång än någon annan tidigare lagstiftning. Samtidigt är den skriven med så många förbehåll att det är osannolikt att en (center)regering någonsin skulle fatta beslut om tvingande sammanslagningar.

Återstår alltså att hålla den rådande strukturen under armarna på det enda sätt som är möjligt, det vill säga genom att tillföra mera pengar. Det kan man förstås göra, men då måste man komma ihåg att det sker på bekostnad av andra saker, som servicenivåer, en klimatomställning, ÅHS, gymnasieskolan och den egna förvaltningens utvecklingsbehov.

Det regeringen Thörnroos kallar fördyrande lagstiftning, det är förebyggande socialvård, storlekar på klasser och grupper inom barnomsorgen, människors rättigheter till stöd och hjälp på samma nivå som i Finland.

Det har nu gått några år sen valet. Verkligheten har gått vidare. Vi socialdemokrater har upprepade gånger konstaterat att man nu måste jobba utgående från dagens verklighet snarare än att blicka bakåt, och att det är dags att söka lösningar där det går att nå samsyn.

Åländsk center har en stark majoritet i lagtinget, alla tunga poster i regeringen och en maktposition i nästan alla kommuner. Där finns alltså alla nycklar för ett parti som vill visa ett konstruktivt ledarskap, och lösa upp den rädsla och oro för kommunsammanslagningar som man själv byggt upp.

Vi socialdemokrater menar fortsatt att dagens kommunala struktur utgör ett hinder för utveckling inom en rad viktiga områden, ett byråkratiskt slöseri med tid och pengar och faktiskt också en orsak till ojämlikhet för ålänningarna, genom att utvecklingen allt mer går i riktning mot att vissa kommuner klara av sina lagstadgade åtaganden och andra inte.

Det är inte rimligt att de 16 kommunernas struktur är viktigare än medborgarnas rättigheter, till exempel till socialvård och specialomsorg inom Kommunernas socialtjänst

Vi vill diskutera lösningar, förutsättningslöst och konstruktivt. Om den parlamentariska kommitténs arbete från första början begränsas så att den svåraste och viktigaste frågan inte alls finns på bordet är det bara ett slag i luften, inte ett seriöst försök till samsyn.

Höglund och Jansson – kom upp ur oppositionsdiket och prata om verkligheten med oss andra!

NINA FELLMAN (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp