DELA

Välkommen till valstugan Anders

Du har alldeles rätt Anders (NÅ 01.09.11). Tyvärr talar vi om varandra. Jag har aldrig sagt att det offentliga skall bedriva hela samhället utan endast samhällets kärnverksamheter. Det privata har ett vinstkrav och därför blir det dyrare för konsumenten att förse sig med privatiserade tjänster.

Våra skattepengar, eller de offentliga medlen, skall gå till att betala kommunens eller landskapets kärnverksamheter. Andra verksamheter skall skötas av den privata sektorn. Jag anser att de viktigaste kärnverksamheterna är barnomsorgen, skolorna, hälso- och sjukvården, åldringsvården, infrastrukturen, kultur- och fritidsverksamheten. I första hand skall våra medborgare ha det bra.
Tack Anders Gustafsson för dina inlägg i debatten. Jag ser fram emot att träffa dig vid valstugan på torget för att diskutera mera.
Sara Kemetter (S)