DELA

Välfärd eller elbilar till Åland Post?

Under rubriken: ”Åland Post-ordförande försvarar resultatlöner” i ÅT ( 29/4) säger styrelseordförande Dan E Eriksson att ledningens ”resultatlöner” ökade ifjol trots att lönsamheten försämrades rejält.

Jag får nu gratulera Dan E Eriksson till fortsatt förtroende att leda styrelsen och vill påminna om de frågor jag ställde för snart en månad sedan på olika håll.

Jag skrev då inledningsvis: ”Att betala ut en nästan oförändrad ”resultatlön” då omsättningen minskade, resultatet gick från ett överskott om cirka en miljon till ett underskott om sju miljoner, är väl nog att ha ett vilseledande namn på utbetalningen. ”

Min första fråga till ordförande Eriksson var: ”Hur stor andel av lönen blev denna ”resultatlön”, som ju alltså tydligen inte beror på resultatet eller möjlighet att utbetala någon dividend för företaget?

Min andra fråga till Eriksson var: Vad är det som ger denna ”resultatlön”? Det är ju uppenbart inte resultatet i alla fall.

Jag noterade att ”resultatet före bokslutsdispositioner och skatt – 7 034 000 euro. Min tredje fråga till Eriksson var: Hur kunde ni överhuvudtaget utbetala någon ”resultatlön” för år 2020?

I årsberättelsen kunde jag läsa följande uttalande av Postens vd Henrik Lundberg angående beslutet att enbart köpa fossilfria fordon: ”Det finns en debatt om det är värt att sätta ett mål, som ligger 15, 20 år fram i tiden”. Och vidare ”Vi inser att det varken blir lätt eller billigt att nå det”. ”Min fjärde fråga till styrelsens ordförande var därför om han kunde redogöra för kostnaderna för denna dyra målsättning?

Senare, efter att den sedvanliga dividenden uteblev, så har jag noterat att Åland Post har drygt 11 miljoner utdelningsbar vinst från tidigare år. Jag misstänker att det ursprungligen var politikernas önskan att dessa medel skulle stöda den åländska välfärden inom exempelvis inom ÅHS.

Min avslutande fråga till Dan E Eriksson blir därför: Kan ålänningarna hoppas på att få ta del av dessa vinstmedel för den åländska välfärden eller kommer de att gå åt till att köpa dyra leksaksbilar, ursäkta, elbilar åt Åland Post?

Med hopp om tydliga svar denna gång.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI
MEDLEM I FINANS- OCH
NÄRINGSUTSKOTTET

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp