DELA

Våld mot kvinnor har ökat under pandemin

Våld i nära relationer har ökat i världen som en konsekvens av coronapandemin, vilket har drabbat främst kvinnor. Också i Finland har situationen för offer av våld i nära relationer förvärrats.

Pandemin och de restriktioner som infördes i Finland ledde till att flera stannade inom hemmets fyra väggar. För offer för våld i nära relationer kan hemmet vara den farligaste platsen. Under coronavåren var de lediga platserna i skyddshemmen fler. Samtidigt gick den finska polisen ut med information om att antalet utryckningar till hemmen ökade.

Pandemin gjorde att situationen för offer av våld i nära relationer förvärrades ytterligare.

I Finland är våld i nära relationer ett stort problem. Bland EU-länderna toppar Finland statistiken: vårt lands kvinnor utsätts för näst mest våld i hela unionen. Ur Statistikcentralens rapport framkommer att våld i nära relationer drabbar mest just kvinnor: 75,2 procent av antalet vuxna offer var kvinnor. Av det totala antalet offer var 21,3 procent barn.

I Finland uppger varannan kvinna ha upplevt fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv. Män och kvinnor uppger sig ungefär lika ofta ha upplevt våld i parrelationer, men kvinnor utsätts oftare av allvarligt våld och alvarliga skador till följd av våld. Under åren 2010–2019 dödades i medeltal 14 kvinnor per år av sin partner. Varje dödsfall är ett fall för mycket.

Ingen form av våld får accepteras. Vi måste bygga ett tryggare samhälle för alla. Detta kräver att de nödvändiga tjänsterna för våldsoffer garanteras i de nya välfärdsområdena. För att samhället ska lyckas i sitt uppdrag, behövs stark politisk vilja till att garantera förebyggande tjänster för offer av våld.

Nätverket Finlands nationella våldsobservatorium samlar medborgarorganisationer, forskare och privatpersoner för tillsammans bekämpa våld mot kvinnor. Nätverket ordnar den årligen kommande kampanjen Ljus inte våld. I år blickar kampanjen mot tiden efter pandemin. Vi riktar ljuset mot offren för våld i nära relationer som behöver mycket stöd för att komma över de långsiktiga konsekvenser pandemin för med sig.

PIA SUNDELL

VERKSAMHETSLEDARE BARNAVÅRDSFÖRENINGEN

ORDFÖRANDEORGANISATION FÖR NÄTVERKET FINLANDS NATIONELLA VÅLDSOBSERVATORIUM

ANNE NICKSTRÖM

KOMMUNIKATÖR BARNAVÅRDSFÖRENINGEN

KATARIINA AINASOJA

KOORDINATOR KVINNOORGANISATIONER I SAMARBETE NYTKIS