DELA

Väl fungerande offentlighet

Den nuvarande offentlighetslagstiftningen duger plötsligt inte längre. Det påståendet framförs av Nina Fellman (Nya Åland den 11 oktober), men de problembilder som Fellman målar upp stämmer inte med verkligheten.
Påståendet om att man inte skulle få begära ut offentliga handlingar anonymt är felaktigt. Enligt nuvarande lagstiftning kan vem som helst begära att få ut en handling, utan att myndigheten frågar vem man är eller vilket syfte man har.

Påståendet att det skulle kunna ta hur länge som helst att lämna ut en handling stämmer inte heller. Enligt landskapsregeringens rutiner behandlas en begäran om att få ut en offentlig handling alltid som ett prioriterat ärende. Förvaltningslagen från år 2008 ställer krav på att myndigheterna agerar utan dröjsmål.
Fellman är fel ute, men på en punkt har hon rätt. Lagen om allmänna handlingars offentlighet är inte ny. Tvärtom har lagen funnits i många år, och den har skapat en stark tradition av öppenhet inom den offentliga sektorn. I internationell jämförelse finns det ytterst få regioner i världen som ens tål att jämföras med det åländska samhällets öppenhet.

I enlighet med regeringens handlingsprogram har en översyn av offentlighetslagstiftningen skett under mandatperioden. Under arbetets gång har ett flertal organisationer hörts där man diskuterat problemställningar och behov. Arbetsgruppen har bland annat haft diskussioner med föreningen Ålands Journalister, hört samtliga kommuner och landskapsmyndigheter. De synpunkter som framkommit har beaktats då man kommit fram till att gällande lag fungerar på det sätt som det ska göra i ett öppet samhälle.

Att säga att något är dåligt bara för att det uppnått en viss ålder är att göra det väl enkelt för sig. Många av våra högst värderade lagar, som allmän och lika rösträtt för män och kvinnor, vilar på mångårig grund. Utan att bli ifrågasatt på grund åldern.
Mariehamn den 11 oktober 2011
Viveka Eriksson
lantråd

Den åländska offentlighetslagstiftningen är föråldrad och fungerar till vissa delar dåligt. Landskapsregeringen tog själv upp behovet av förnyelse i sitt regeringsprogram, men bestämde sedan, av okänd orsak, att den gamla ändå duger. Både Nya Åland och föreningen Ålands journalister har visat på flera punkter där det vore av nöden att lagstiftningen moderniserades. Tyvärr blev det inte av.
Att lagen är gammal är inget fel i sig, att den är föråldrad är allvarligt.
Nina Fellman
Andra redaktör
Nya Åland