DELA

Vägen till ekologiska och klimatsmarta livsmedel

I ÅT den 13.2 lyfter Fredrik Rosenqvist en viktig poäng om palmoljan men även för miljö- och klimatfrågor generellt, hur går vi framåt och tar beslut i rätt riktning?

Strategi behövs. I Ålands hållbarhetsstrategi finns verktyg och system som kan ge vägledning om hur man kan jobba med miljöfrågor och ta konkreta beslut. Det är bra att Mariehamns stad vill jobba med utveckling som i förlängningen leder till hållbar livsmedelsproduktion, det borde vi uppmuntra. Men går Finlands kostråd via livsmedelsverket Evira stick i stäv med förändringen till sund och hållbar livsmedelsproduktion?

Certifierad palmolja räcker inte till. Då det gäller livsmedel och deras innehåll av palmolja så är det varken långsiktigt att använda ingredienser som inte är ekologiskt hållbara för vår miljö eller att de transporteras lång väg med utsläpp av fossilt bränsle som följd. Inte ens palmolja som tillverkas enligt krav för RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) är fria från bekämpningsmedel som parakvat, vilket är förbjudet i EU på grund av att det är skadligt mot djur, natur och människor.

Dessutom har plantagen ofta ensidig odling och undantränger biologisk mångfald även då man begränsat viss avverkning för att skydda särskilt skyddsvärda arter i de unika miljöerna.

Systematisk förändring. Kloka politiska beslut som ger mandat till förvaltningen att välja rätt väg behövs för att vi inte ska slå krokben på oss själva. I Mariehamn har vi nya beslutade miljömål, där andelen livsmedel som tillverkas med ekologiskt hållbara metoder ska öka! Då är det rätt att undvika produkter med palmolja om det finns andra närproducerade eller ersättande produkter. Till exempel att man ersätter matfett och margarin som innehåller palmolja med vårt egenproducerade smör gjord på grädde och utan tillsatser.

En fetträdsla. Samtidigt med förändringen mot giftfria och ekologiska produkter finns rekommendationerna att använda oljor framom hårda fetter och fettsnåla produkter. Att välja endast fettfri mjölk för växande barn är inte bra vilket många andra föräldrar framfört och jag instämmer i. Valet mellan minskning av fett eller utfasning av palmolja är lätt – använd olika mjölksorter och lokalproducerat smör så blir det rätt!

ERICA SJÖSTRÖM

MARIEHAMNSCENTERN