DELA

Våga tänka större

Att investera Jomalas skattemedel på kommuninvånarna är det klokaste man kan göra. Jomala är en växande kommun och har en ung åldersdemografi.

Behovet av ytterligare barnomsorgsplatser och skolplatser är akut och går inte att skjuta upp längre. Det är inte acceptabelt idag att elever får sitta i korridoren och äta lunch. Moduler ute på skolgården som extra klassrum som verkar har blivit en permanent lösning. Vi anser att både personal och elever behöver bra utrymmen och lokaler.

2008 byggdes biblioteket ut i Jomala vilket verkligen då behövdes. Biblioteket är i samma byggnad som Vikingaåsens skola och har tidigare fått ge en del av sitt utrymme till dem. Nu är vi där igen.

Vikingaåsens skola behöver bibliotekets lokaler och då måste biblioteket flytta ut men även flytta in någonstans. Ett bibliotek är viktigt för kommunens medborgare och vad vore inte bättre att då även göra i ordning ett modernt mediatek.

I dag har barnomsorgen en avdelning med 13 platser på ÅAB:s gamla lokaler. Den som har tittat lite närmare på lokalen så är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga ner 320 000 euro på en fastighet som inte är i toppform.

I 2015 års budget strök fullmäktige i Jomala 2,8 miljoner som då var tänkt i att investera i ett helt nytt dagis med fyra avdelningar på ett annat område. I gamla branddepån har vi ungdomsverksamhet. Är det inte dags att även ungdomarna för en gång skull får en bra ungdomslokal?

Vi har vågat tänka lite större och tittat på helheten. I vårt förslag tillgodoses många behov och flera problem löses för flera olika samhällsgrupper.

I något skede måste man byta taket istället för att ställa ut hinkar.

I vårt förslag satsar vi på ett nytt tak där många synergieffekter uppnås. En trygg arbetsmiljö skapas för kommunens personal som jobbar kvällstid och större utrymme för kommunens innevånare, skolelever och föreningar att nyttja.

I dag har kommunen ekonomiska resurser att göra de här investeringarna och kommunen har framtidstro. Arbetsgruppen har utgått från vilka behov som finns.

Vi har inte gjort någon projektering och vi är inte en byggnadskommitté. Det är nästa steg i processen för att få en mer exakt uppfattning kring vilka kostnaderna kommer att blir för helheten. Det är kommunfullmäktige som får avgöra vad som ska förverkligas eller inte.

Dennis Jansson, MSÅ

Annika Hambrudd, C

Pamela Sjödahl, Lib

Dan Jansén, S

Peggy Eriksson, ÅF