DELA

Vadå sex nätter som skakade staden?

Jag blir fortfarande fascinerad över hur våra etablerade ledarskribenter ska producera ledare som står på en skakig grund. Senast i raden var Jonas Bladhs ledare ”Sex nätter som skakade staden” tisdag den 26 januari.

Om vi börjar med att konstatera den märkliga rubriksättningen, på vilket sätt ”skakade” Mariehamn över sex nätter utan gatubelysning? Våldtogs någon, skedde det en grov misshandel eller totalförstördes något värdefullt? Svar nej.

Att gatubelysningen inte var på är i min mening, liksom många andras, inte okej. Det är en nödvändig trygghet för gemene man samt en garanti för att servicenäringen i staden ska kunna fungera optimalt under kvälls- och nattetid.

Men att beskriva det som att staden skakades av detta är en ordentlig överdrift. Inte nog med att det ger en felaktig bild av händelsen och skapar onödigt missnöje samt spekulationer, så finns det en risk att en händelse som verkligen skulle skada staden tappar sin effekt. Eftersom man då redan har nyttjat dessa beskrivningar till mindre allvarliga saker.

Bladh skriver vidare att ”Diskussionerna på facebook gick tokheta. Den ena var argare än den andra”, här är också en rättelse behövlig. Vad är definitionen av ”tokhet” i det här fallet och vad för beskrivning ges till en vanlig person med att ”den ena var argare än den andra”?

Såklart skapades debatter om huruvida detta beslut var bra eller inte. Men denna sak gick inte hetare än någon annan händelse (t.ex. debatten om vårdöbron eller att få dricka alkohol på allmän plats) på Facebook och (vad jag kan se) så fördes konstruktiva dialoger bland stadspolitikerna och övriga.

Att de ansvariga tog intryck av responsen från beslutet att släcka gatubelysningen och ändrade det var bra. Det visar att våra folkvalda med tjänstemännen är mogna och kan backa ett steg tillbaka om ett mindre bra beslut har fattats.

Men parallellt med detta ligger det också ett stort ansvar hos er media att ge så korrekt beskrivning av händelseförloppet som möjligt. När man skriver ledare vars rubrik och innehåll ger en kraftigt överdriven bild och till och med missvisande, förlorar media sin trovärdighet som informationskanal och oberoende sakgranskare.

Inte nog med det skapar ledare som denna onödigt missnöje hos människor, onödiga spekulationer och onödig misstro mot våra politiker samt tjänstemän. Jag har då inte noterat en rubriksättning av samma form då faktiskt ett fruktansvärt brott har ägt rum på Åland. Ser ni inte själva att dess funktion tappar sin effekt? Hur ska vi beskriva en våldtäkt som har skett om släckta lampor ”skakar” en hel stad?

Det är dags att den professionella journalistiken att återupptas.

Obunden ålänning