DELA

Vad vilja Eckerö?

Vi läser insändare från majoriteten i Eckerö, där de undertecknade vill att man ska visa respekt för kommundirektören och ändå går hela insändaren ut på att misskreditera honom?

Största felet han har gjort, grundar sig på att han fick en tjänstebeskrivning, där det står att han ska effektivisera arbetet på kommunkansliet. När han gör detta med ungdomens iver får en del av de anställda svårigheter med förändringsarbetet. Så istället för att till exempel koppla in en utomstående handledare, som skulle ha hjälpt kansliet att strukturera arbetet tillsammans med kommundirektören, vänder man sig mot kommundirektören.

Vi anser att kommunstyrelsen inte står bakom sina beslut. Kommunstyrelsen har dock inte mandat att avbryta kommundirektörens arbetsförhållande, det har kommunfullmäktiges beslut.

Vi har nu haft ett fullmäktigemöte sedan drevet började, enligt vår åsikt var inte det mötet lagligt sammankallat – detta noterades dock inte i protokollet, trots att en fullmäktigeledamot påpekade det.

Sedan avbröts följande möte, då kommunfullmäktiges ordförande ansåg, att även det mötet hade samma fel.

Nu på torsdag har vi ett kommunfullmäktigemöte igen, där detta, förhoppningsvis, avgörs och vi kommer vidare.

Vi anser att tre månader är en för kort tid för att bedöma kommundirektörens arbetsinsats.

Som slutord vill vi bara säga: respekt är ett kraftfullt ord och det krävs ömsesidigt respekt.

Eckerö socialdemokraterna/

Kari Kärki