DELA

Vad vet landskapet om Lotsbergskabeln?

När man läser Nyan den 8 maj undrar man storligen; Vad händer på Lotsberget?

Finska staten tillåts skövla naturen utan närmare tillstånd. Tänk om ett åländskt företag eller en privatperson skulle ha gjort detta?

Hur kan det vara möjligt att en tjänsteman (eller två) i Mariehamn har befogenhet att ge gränsbevakning ett byggnadslov utan närmare instruktioner och begränsningar i tillståndet. Hur kan det vara så ojämlik behandling?

Jag tänker på stadsträdgårdsmästaren som skall fotografera, skriva avtal och kontrollera oss stadsbor innan vi får hjälpa till med slyröjning och snygga upp stadens misskötta grönområden. Sly som växer upp på några år igen.

Men åter till Lotsbergssprängningen. Av de uppgifter som framkommit gäller sprängningen på Lotsberget dragningen av en ny fiberkabel som ska sammankoppla alla viktiga myndigheter i Finland, däribland militären… och på Åland sjöbevakningen, som är militärens förlängda arm. Och säkert Statens ämbetshus också.

Är det så att även åländska myndigheter ska kopplas in? Eller står de helt utanför? Har man från åländsk sida någon som helst insyn i den installation som görs och vad den ska användas till?

Vad säger landskapsregeringen om detta? Vet den vad kabeln ska användas till och att den till exempel inte strider mot demilitariseringen?

Jag anser att landskapsregeringen och stadens företrädare har all anledning att upplysa oss medborgare om vad som är på gång. Och vad an detta hemlighetsmakeri? Det är inte acceptabelt att ni gömmer er bakom hemlighetsmakeriet som ju verkar likna en fars.

Rolf Granlund (ÅF)

PS Om man genom att hemligstämpla handlingar försöker dölja var kabeln dras tror jag inte det är svårt att finna ut, för den som har det till sin uppgift. DS