DELA

Vaccinationer – och medföljande skador

Det finns alltför många dödsfall och fall med allvarliga skador länkade till vaccineringarna. När vaccinationer erbjuds nämns inga skadeverkningar. De mera pålästa vaccinationsförespråkarna bygger sin argumentation på att nyttan är större än skadan. Vaccinationstillverkarna är villiga att fortsätta producera vacciner så länge skadeanspråken inte äter upp hela vinsten. Marknadsföringen är i klass för sig själv och lösningarna för att skydda den egna ekonomin från juridiska anspråk är ibland helt genialiska.

I USA är det nu inte längre möjligt att åtala vaccintillverkarna för skador vållade av vaccinering. Vaccineringsskadade kan ansöka om ersättning från en federal myndighet VICP (Vaccine Injury Compensation Program, grundat med Kongressbeslut år 1986). Vaccintillverkarna bidrar till fondmedlen genom att betala in 75 cent för varje vaccindos som säljs. Anledningen till att vaccintillverkarna ville bli av med möjligheten att bli stämda för skador i rättegångar var att vaccinerna oundvikligen innebär en skaderisk – just det! (unavoidably unsafe för att använda vaccintillverkarnas eget uttryck). Vaccintillverkarna vill inte längre synas i rättegångar och bli dömda till stora skadestånd – och de får medhåll av myndigheterna. Den trygga bilden får inte krackelera. http://www.sfgate.com/health/article/Parents-can-t-sue-vaccine-manufacturers-3894230.php

Om jag inte missminner mig var man åtminstone i Sverige så ivrig att få svininfluensavaccinet att staten gick med på att ta över ansvaret för de vaccineringsskador som uppstod. I Finland gjorde man förmodligen samma misstag. Vi har en patientombudsman vi kan vända oss till, men vaccineringen är frivillig och görs på egen risk. De som skadas får vård och alla verkar vara nöjda om de som insjuknar inte gräver alltför djupt i anledningen.

Vaccination mot kikhosta infördes på 1950-talet. Under 16 år ( 1979–1996) skedde ingen allmän vaccinering mot kikhosta i Sverige. Man avbröt vaccineringen mot kikhosta pga att vaccinet man använt gav för många och för allvarliga biverkningar (främst neurologiska skador/hjärnskador) och dålig immunisering. Under den tiden SJÖNK dödsfallen i kikhosta. Man började vaccinera igen med ett nytt acellulärt kikhostevaccin i januari 1996 och fick en skakig start (se diagram Läkartidningen, sept 2013). Kraftig ökning av rapporterade fall av kikhosta 2014 i Sverige. Totalt har 655 fall av kikhosta rapporterats under 2014 (Folkhälsomyndigheten.se). Ca 98 procent av svenska barn är fullt vaccinerade mot kikhosta. Om flockimmuniteten fungerade borde ingen längre insjukna!

Anders G. vet inte om han ska skratta eller gråta när han hör Dr Hillermans redogörelse om poliovaccinet. Skrattet borde ha fastnat i halsen. Dr Maurice Hillermans redogörelse över hur HIV-virus och SV-30 följde med i misstag i poliovaccinet låter kanske skämtsam, men uppgifterna är korrekta! Som chef för vaccinutvecklingen på Mercks och ansvarsfull virusforskare med tumörceller som specialitet har han gått ut informationen även i andra sammanhang för att varna för laboratorie- och vaccinkontaminering. Dr Hillerman satte fingret på en av vaccinindustrins ömma punkter. Industrin använder sig av odling på vävnader från djur (eller aborterade foster), men risken finns alltid att det i vävnaden finns en ny bakterie eller ett virus som man ännu inte känner till. Det kan ibland ta lång tid innan man upptäcker vad som följde med på köpet. Många hinner drabbas!

Enligt Läkartidningen 3 april 2003 blev ca 700 000 barn i Sverige födda åren 1946–1953 exponerade för potentiellt SV40-kontaminerat vaccin. En liten undersökning har gjorts på patienter som dött i Malignt pleuramesoteliom (lungcancer) på Huddinge sjukhus. 10 % av dem hade smittats med SV-40. ”Dessbättre kan man även konstatera att en massiv epidemi av SV-40 framkallade tumörer hos tidigt poliovaccinerade individer ännu inte brutit ut.” = Man var väl medveten om risken!

Vi vet att allt fler insjuknar i cancer. Vi söker orsaker – och det finns skäl att granska vaccineringarna av många olika orsaker!
Anders G. hävdar att vaccinationsgraden hos Amish folket inte skiljer sig märkbart från USAs befolkning i stort. En överdrift. Enligt den enkät som gjordes i Holmes County Ohio, en av landets största Amish samhällen, är en stor del av Amish fortfarande ovaccinerade. (1000 tillfrågades, 359 svarade). De som vägrat vaccinera sina barn anger biverkningsriskerna som främsta orsak. Trots det inga epidemier. Anders G. hade bara behövt läsa även följande nummer av Pediatrics så hade han insett sitt misstag! ”Underimmunization in Ohio´s Amish” (NCBI/Pediatrics juli 2011). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708796.

Influensavaccinet Fluad gavs åt äldre personer och några dog direkt efter vaccineringen. http://www.globalresearch.ca/flu-vaccine-kills-13-in-italy-death-toll-rises/5417407. ” Jo, men det är ju självklart att äldre människor dör ” = det kan alltid sättas under annan sjukdomsrubrik. Då återstår bara en gnagande misstanke om att vaccinet ändå var den viktigaste utlösande orsaken.
I Norden vaccineras personer över 65 år med Vaxigrip. Läs gärna Torbjörn Sassersons redogörelse: Min pappa avled efter vaccination – Vaxigrip. http://vaccin.me/2012/01/10/torbjorn-sassersson-min-pappa-avled-6-januari-2012-strax-efter-hostinfluensavaccination/ Några citat ur hans berättelse: … min pappa Ingemar (knappt 78 år) avled 14 dagar efter att han tagit den vaccination som i landet rekommenderas till äldre personer. … En utredning genomförs nu och redan sluter sig leden på Huddinge Sjukhus. …. Och självklart anses ingen koppling till vaccinationen finnas i den skolmedicinska världen.

Anders G. undrar varför jag överhuvudtaget har gett mig in I den här vaccinationsdebatten -och klart tagit ställning emot vaccinering. Svaret är enkelt. Mitt samvete klarade inte längre av att se vad vaccinationerna ställer till med – och den nästan obefintliga informationen om riskerna.
”Det enda som behövs för att ondskan ska triumfera är att goda människor inte gör någonting”. Det är dags för oss alla att vakna upp och aktivt medverka till förbättring när vi ser missförhållanden. Det räcker inte längre med att bara sitta på åskådarläktaren.
Eva Sjölund