DELA

Utveckla ÅMHM

ÅMHM är överbyråkratisk och dyr på grund av dålig politisk styrning.

Kundservicen brister, djurhållare klagar på otillräckliga råd och dåligt bemötande. Kontroller görs i onödan och laboratoriet fungerar inte som det borde.

Granskningen av barndagvården kritiseras också av kommunerna. I en kommun kräver man att utbildade barnträdgårdslärare skall vara på plats klockan 7 på morgonen för att ta emot ett enda barn den första timmen. Dessutom har taxorna stigit över 100 % för flera näringsidkare sen 2011.

Jag har i styrelsen föreslagit sänkta avgifter och minskade tillsynsplaner. Det skulle medföra att två tillfälliga miljöinspektörstjänster kan avslutas. Dessutom har jag föreslagit att laboratoriet privatiseras och att vi köper tjänster från privata aktörer istället för att inte belasta skattebetalarna med ett underskott på 350.000 euro / år.

Vi måste våga ta tag i det som inte fungerar och utveckla ÅMHM till en ännu bättre myndighet.

Birgitta Johansson (ÅF)