DELA

Utbildningar inte jämförbara

Näj du, Carina, vi sitter inte i samma båt! Jag vill att vi ska finna förklaringar till de alternativa metoderna så att många patienter kan få nytta av dem inom sjukvården (ekonomi – var det inte där hela denhär diskussionen började?). Du tycker inte att de forskningsmetoder man använder idag duger. Fine. Jag kör Targa, du ror! Och vet du, det är inte alls känsligt att diskutera forskningskriterier, men det åligger inte mig. Jag är inte forskare. Och några fler spaltmeter skall vi nog inte spilla i ämnet.

Däremot fick jag ett uppvaknande när en patient, dagen efter Åland24:s debatt om alternativmedicin (synd att du backade ur!) förra tisdagen, frågade mig hur lång utbildningen till fysioterapeut är. Tre år, svarade jag. Rosenterapeuten i TV sa sig ha fyra års utbildning. Och med lekmannaögon har hon rimligtvis mer kunskap än jag … 

Här är dilemmat, riktigt läskigt faktiskt. Alternativutbildningarna anger åratals utbildning, vilket är att fara med grov osanning om man jämför hur universitet och högskolor graderar ”utbildning”. När man tittar in på Axelssons Gymnastiska Instituts hemsida visar det sig att grundutbildningen till Rosenterapeut är 3-årig och denna består av 12 dagars helgkurser samt anatomiutbildning 10 dagar. Dessutom 350 klientbehandlingar, det vill säga man jobbar som vanligt och räknar in detta i ”utbildningen”. Så drar man ut på alltihop så att det blir 3 år mellan första kurstillfället till det sista. Nästan lurendrejeri inför allmänheten, tycker du inte?

Kollar man sedan utbildningen till ditt yrke, biopat Carina, finner man att utbildningen räknas som 121 kursveckor av vilka 53 dagar (!) är kursdagar. Den typen av heltidsstudier som läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter får gå igenom är det sannerligen inte!
Om jag räknade min utbildning på samma sätt skulle jag ha mer än 25 års utbildning! Jösses, Carina, ser du inte skillnaden? Å andra sidan bekostade staten min grundutbildning, medan du fick betala runt 113.000 sek för din.

Ni alternativmedicinare gnäller också att ni inte får forskningspengar. År 2008 spenderades 49 mijliriader (huh, jag dånar och kan inte ens skriva ordet rätt, miljarder!) euro på alternativa behandlingar och mediciner runt om i världen. Det kunde väl ändå generera någon liten, liten pott till forskning? Om ni vill. Men det vill ni tydligen inte, därför att den evidensbaserade forskningen inte duger? Case closed.

Nina Fellman gör sitt bästa att reda ut begreppen, men hon ser inte de fakta att skolmedicinens vårdgivare har en mycket, mycket, mycket gedignare utbildning än vad de alternativutbildade har. Hoppas detta klargörande hjälper. Jämför din egen yrkesgrupp, Nina, journalist med högskoleutbildning jämfört med djungeltelegrafen eller amatörskribent med kortkurs nu och då. Där har vi en ganska adekvat metafor.
Birgitta Lundin
leg fysioterapeut

Jag har nog inte sagt något alls om utbildningsnivån i respektive disciplin, blott att det finns saker att lära från bägge sidor av den skyttegrav som debattanterna nu gräver mellan sig. Det är synd när möjligheten till dialog faktiskt skulle gagna den helhet vi alla är en del av.
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland