DELA

Utbildning =vinst för samhället

De som studerar har det inte lätt ekonomiskt. De som inte bor hemma hos sina föräldrar eller arbetar – en hel del – på sidan av sina studier, får knappt pengarna att räcka till mat för dagen. Detta leder till att människor som vill studera inte alltid kan göra det, eftersom de helt enkelt inte har RÅD att studera. – Vi går miste om utbildad arbetskraft.

Vi har en hel del högskoleutbildningar på Åland. Utbudet kunde dock vara större. I dagens läge åker mängder av ungdomar bort från Åland för att studera. Inget fel med det! Men många av dessa studerande stannar sedan kvar vid studieorten för att arbeta. Varje person som stannar borta innebär mindre arbetskraft på Åland, som snart skriker efter arbetskraft i och med den stora grupp människor som snart går i pension.

Genom att höja studiestödet ökar möjligheterna, och intresset, för människor att utbilda sig. Att studera ska vara mer attraktivt än att vara arbetslös! Fler studerande ger i förlängningen mer utbildad arbetskraft vilket naturligt ökar våra skatteintäkter. Med andra ord vinner hela samhället på ett högre studiestöd.

Det borde även erbjudas fler studiemöjligheter och alternativ genom t ex fler läroavtal och högskoleutbildningar. Detta kunde öka förutsättningarna för att få vår utbildade arbetskraft att stanna på Åland (= mer skatteintäkter, kompetent arbetskraft). För arbetslösa borde det erbjudas praktikplatser och bidraget delas upp i två nivåer; en grundnivå och en högre nivå för de som tar emot en praktikplats, och därigenom bidrar till samhället. Alla arbetsföra medborgare kan bidra med något! En meningsfull sysselsättning hjälper även till att förebygga missbruk och kriminalitet. Bra för individen – bra för samhället.
Rebecca Hilander (S)
Lagtingskandidat nr 22
Sunds kommunalval nr 523