DELA

Upp till beslut om Övernäs

Följetongen Övernäs måste avslutas med ett beslut på fullmäktigemötet i maj (2013). Då skall utredningarna vara klara och fullmäktige måste formulera ett uppdrag och ge en summa för projektet.
Vi kan konstatera att byggnaden måste renoveras och likaså att byggnaden lämnats för länge utan åtgärder. Däremot måste vi också ta till oss att de undersökningar som görs visar att ungdomarna som går i Övernäs inte ligger sämre till än i Ålands övriga skolor. Självklart är också att varje mobbningsfall ett för mycket.
Resultaten visar att personalen gjort ett jättejobb och skall ha en eloge för att det fungerar så bra som det gör i byggnaden.

Vi bygger ingen mobbningsfri skola med byggnadsmaterial. Den mobbningsfria skolan byggs av engagerade pedagoger m fl som jobbar i skolan. Ledarskap, delaktighet och kompetens är nyckelord.
När vi diskuterar investeringen glöms lätt bort att för varje miljon € vi sätter på byggnaden så minskar vi med dagens räntor pengar till ett pedagogjobb. Hur ser bildningsnämnden och andra ansvariga på det? Tror vi att räntan återgår till tidigare nivåer så inser vi att en investerad miljon motsvarar 1,5 – 2 arbetsplatser. Läste om Nossebro skola i Sverige som lyft sig från att ha varit Sveriges sämsta skola. Det skedde med omfördelning av de pedagogiska resurserna och skolbyggnaden nämndes inte alls.
Även om en ny skola byggs måste nuvarande högstadiebyggnad tas om hand med åtminstone nytt tak och river vi simhallen behöver de som verkar i de lokalerna nya utrymmen.

Det har också väckts tankar om en helt ny skola och den diskussionen kan behövas. Ifall staden skall investera pengar i den storleksordningen och nybygget skall fylla även andra kommuners behov måste de sitta runt bordet och ge sina synpunkter. Likaså måste vi då ha en långsiktig finansiering även från övriga brukare. Staden skall inte bygga en skola som skrivs av på 40 år med kontrakt som kan sägas upp på två år. En realistisk tid för det beslutet är minst 5 år, och kan möjligen sammanfalla med att hyreskontraktet för Medis går ut 2020.
Dessutom finns misstankar att de sammanhållna 1 – 9 skolorna är mer en politisk önskedröm än det pedagogiska idealet. Synergierna finns mellan klasserna, vi kör bl a runt elever i dag för att fylla lektioner. De yngsta eleverna känner sig också otrygga bland de större. Kanske en enda högstadieskola tillsammans med grannkommunerna är framtidsmodellen?

Slutligen, vi moderater vill fatta beslut på fullmäktigemötet i maj (2013) där budget och inriktning slås fast. Sedan tar bildningsnämnden och tjänstemannaorganisationen över frågan och förverkligar snarast möjligt.
Dessutom vill vi moderater säga att oberoende av vilket beslut som fattas kommer vi att stå bakom det till 100 %. Vi tänker inte gå till personalen och hjälpa dem att skriva insändare. Vi kommer inte heller att stå på lådan och berätta att enskilda personer som inte följde våra förslag är giriga.
Upp till beslut om Övernäs! Skolan, elever och föräldrar måste få besked nu.
Moderata stadsfullmäktigegruppen i Mariehamn,
gm Lennart Isaksson