DELA

Unga tror att andra dricker mer

Ungas föreställningar om jämnårigas drickande präglas av det vi brukar kalla för majoritetsmissförståndet. Ungdomarna tror att andra dricker mer alkohol än de själva, vilket kan leda till att ungas alkoholbruk ökar.

Undersökningar visar dock att fylledrickandet bland unga minskar och antalet helnyktra ungdomar ökar. Det här tycker vi att vuxna kan ta till sig och inte göra misstaget att tro att unga dricker mer än vad de gör. Satsa på att stöda ungas val att inte dricka alkohol och förmedla kunskapen om att andra inte heller dricker så mycket som vi tror.

Ungdomar säger att det är lätt att få tag på alkohol, trots att det enligt alkohollagen är förbjudet att sälja eller förmedla till minderåriga. Inställningen bland vuxna är ibland inkonsekvent. Man anser att åldersgränser är bra, men trots det köper en del vuxna ut alkohol till sina barn, syskon eller yngre kompisar. Ur de ungas perspektiv kan det här verka förvirrande. Varför finns det lagstiftning om den inte följs?

Att bjuda på alkohol hemma motiveras bland annat med att man vill lära unga dricka ”kultiverat”. Andra orsaker kan vara rädsla för situationer ungdomarna skulle kunna hamna i om de på egen hand skulle skaffa alkohol. Vi rekommenderar att du som vuxen står på dig och berättar att du inte kan köpa ut eftersom det är olagligt. Berätta också för barnens äldre syskon och andra vilken inställning du har. Forskningen visar att de som får alkohol hemifrån också dricker mera.
Ida Bernas
ordförande
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks vårmöte