DELA

Tyst från Ålands tillväxtråd

Näringsminister Fredrik Karlström har ansvar för näringsavdelningen.
Enligt regeringsprogrammet för perioden 22.11.2011- 2015 så arbetar landskapsregeringen bl. a för näringslivspolitiken enligt följande citat ”Full sysselsättning, hög sysselsättningsgrad, företagens konkurrenskraft, högre skattekraft och en hållbar ekonomisk tillväxt. En gemensam kraftsamling för tillväxt görs tillsammans med näringslivets och arbetsmarknadens parter i syfte att skapa nya arbetsplatser och företag. Företagsamhetens Åland bygger på öppenhet, kompetens och ett utbildningssystem i överensstämmelse med arbetsmarknadens och framtidens behov. Bristen på arbetskraft inom både privat och offentlig sektor föranleder en ny färdriktning för utbildnings-, integrations- och rekryteringspolitiken. Fler arbets-och praktikplatser som introducerar unga på arbetsmarknaden skapas. Vuxnas möjligheter till fortbildning och omskolning utvecklas ” slut citat.
Nytt citat ”För att på ett övergripande plan skapa ett sakkunnigt externt forum för framtidsorienterade frågor rörande tillväxtstimulerande åtgärder, ekonomisk utveckling och samhällsplanering inrättas ett för landskapsregeringen rådgivande organ som benämns Tillväxtrådet” slut citat.

Vid jämförelse av regeringens budget och tilläggsbudgetar för åren 2009-2011 och 2012 – 2014 och näringsavdelningen kan man följa regeringens satsningar på passiva och aktiva åtgärder när det gäller arbetsmarknadspolitik och sysselsättning. Under perioden 2009- 2011 satsade regeringen i euro 3 428 000 på arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens verksamhet (AMS) och 3 200 000 på sysselsättningsskapande åtgärder (som bl a sysselsättningsstöd) och 5 677 000 på arbetslöshetsersättningar (grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd).
Under den perioden var den öppna arbetslösheten i genomsnitt i september 2,8 %. Arbetslösheten för ungdomar under 25 år var i genomsnitt för samma mätpunkt och period 6,9 % och för arbetslösa äldre än 55 år 2,5 %.
Långtidsarbetslösheten (över 6 månader) var i genomsnitt 0,5 % och långtidsarbetslösheten för äldre än 55 år under samma mätperiod var ca 1 %.

Under regeringens tid 2012-2014 har regeringens budget och i tilläggsbudgeterna för samma anslag och åtgärder legat på i euro 3 763 000 inklusive devisen Arbeta och bo på Åland för AMS verksamhet.
För sysselsättningsskapande åtgärder har man satsat 2 982 000 och i arbetslöshetsersättningar 9 350 000.
Under perioden 2012-2014 har den öppna arbetslösheten i genomsnitt i september legat på ca 3,5 %. Arbetslösheten för ungdomar under 25 år var i genomsnitt för samma mätpunkt och period 7,7 % och för arbetslösa äldre än 55 år 3 %.
Långtidsarbetslösheten (över 6 månader) var i genomsnitt 0,8 % och långtidsarbetslösheten för äldre än 55 år under samma mätperiod var ca 1,3 %.

När det gäller de s. k aktiva sysselsättningsskapande åtgärderna i budgeten har regeringen sänkt det jämförbara anslagen för perioden 2012-2014 med 218 000 euro fastän den öppna arbetslösheten under de jämförbara perioderna ökat med 0,7 % och ungdomsarbetslösheten med 1,2 % och arbetslösheten för äldre med 0,5 %.
Långtidsarbetslösheten har ökat med 0,3 % och långtidsarbetslösheten för äldre med 0,3 %. (Källa ÅSUB)
De passiva men ack så livsuppehållande anslagen för arbetslöshetsersättning har ökat med 3 673 000 under de jämförbara perioderna.
Detta resultat visar på att regeringen anslagit mindre till aktiva sysselsättningsskapande åtgärder än den förra regeringen fastän arbetslösheten generellt har ökat både bland unga och äldre samtidigt som långtidsarbetslösheten växer.

Hur tänker regeringen här?
Vi har också en dold arbetslöshet på Åland (människor som inte är arbetssökande på AMS fastän de saknar ett arbete). I riket ligger den på ca 115.000 personer.
Ålands tillväxtråd, som tillsattes av landskapsregeringen 2012, presenterade ett arbetsmaterial senast den 14 januari 2014 på sin officiella hemsida ” Aktuellt ” sedan dess har det varit tyst.
FFC:s representant på Åland.
Henrik Lagerberg