DELA

Tydligare riktlinjer krävs

Överöst med ord i svaret från landskapsregeringen. Faktum kvarstår, landskapsregeringen övergripande plan saknas och gör det omöjligt för underliggande nivåer att arbeta strategiskt. Producentförbundets miljörapport är ett bra exempel på detta. Man har gjort så gott man kunnat men har varit tvungen att gissa eftersom landskapsregeringen inte har gjort sitt. Istället har upp och ner vända världen skapats, det vill säga producentförbundet vägleder regeringen istället för tvärt om.

Landskapsregeringen skall tillhandahålla en övergripande plan med tydliga mål och delmål som är tids och nivå bestämda med siffror och årtal.

Så länge det inte är gjort bör svaret till landskapsregeringen från kommuner och myndigheter vara: gör ert grundläggande strategiarbete först. Efter det kan vi hjälpa till på ett bra sätt.

Min uppmaning till kommuner och myndigheter är: börja inte gissa vad som skall göras ni också! Utan vänta på att landskapsregeringen tar sitt ansvar först. Allt annat är ett slöseri med tid och pengar.

Dan Jansén