DELA

Tvåskift, treskift, eller…?

Det är viktigt att personalen trivs och känner att de kan påverka sitt arbete och sina arbetstider. Detta har även positiv inverkan på hälsan då stressrelaterade sjukdomar minskar, vilket är särskilt viktigt vid belastande skiftesarbete.

Idag har många som arbetar skift på olika sätt möjligheter att påverka sina arbetstider, så att möjligheten för återhämtning blir optimal och man orkar mer och längre. Man kallar det för arbetstidsautonomi och innebär en gemensam planering av arbetsskiften på en avdelning. Personalen planerar sina arbetstider utifrån de arbetstider eller skift som de helst önskar, men givetvis ska kollektivavtal, arbetarskyddslag och arbetstidslag följas och verksamhetens behov ska vara i centrum. Även om arbetstagarna planerar arbetsskiftena gemensamt är det alltid chefen som till sist ansvarar för att planeringen och kraven på bemanning uppfylls. Det här sättet fungerar bra inom hälso- och sjukvården, enligt egen erfarenhet och enligt uppgifter från andra, och det finns lite olika rutiner och modeller för hur detta genomförs i praktiken.

Det är viktigt att man trivs och mår bra på sitt arbete och många faktorer inverkar på arbetstrivseln. Kanske införandet av självständig skiftesplanering skulle kunna vara en bra lösning för många som arbetar inom vårdyrket?

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)