DELA

Två kommuner bättre alternativ?

PwC gav i sitt svar på mitt inlägg i Nyan den 23 februari ingen egentlig motivering till sitt fyrakommunersförslag där Södra Åland utgjordes av Mariehamn, Lemland, Lumparland och Föglö. Man motiverade inte heller varför man hållit fast vid nuvarande kommungränser istället för att låta bosättning, arbetsplatser, m.m. bestämma gränserna.

Kunde inte ett tänkbart alternativ vara två kommuner där den ena utgörs av Mariehamn sammanslaget med omkringliggande delar av Jomala samt Järsö/Nåtö-området, och den andra av övriga Åland? Befolkningsmässigt borde dom bli dom ungefär lika stora.

Detta bör i så fall kombineras med en regionplanering som omfattar hela Åland. Skärgården kräver förmodligen under alla omständigheter en speciallösning. Som resultat kan vi då få en bättre planerad centralort som fungerar som motor för hela Åland.

En attraktiv och expansiv centralort lockar inflyttare och kan få våra ungdomar att förhoppningsvis(?) välja Åland istället för Stockholm. Men då krävs fungerande barndagvård, skolor, sjuk- och åldringsvård och kollektivtrafik plus all annan kommunal service som dagens människor efterfrågar.

En grundförutsättning är välplanerade bostadsområden utan störande buller från trafikleder och flygplatser. Ovanstående förslag tryggar denna förutsättning genom att problemet med Mariehamns långvariga brist på råmark löses.

Kort sagt: nuvarande gränser, i synnerhet den mellan Jomala och Mariehamn, är enbart till förfång om man på allvar vill skapa en attraktivt Åland. Det är den gräns som först borde lyftas bort och det är för mig obegripligt att inte PwC har med ett sådant förslag. PwC:s fyrakommunersförslag har fått mest understöd och ses av många som en möjlig kompromiss.

Det finns således en allvarlig risk för att kommunreformen leder till ett riktigt dåligt slutresultat.

Bertil Karlsson

socionom