DELA

Två frågor till Runar K

Två frågor till Runar Karlsson med anledning av vad han sade i lagtinget på måndagen.
1) Hur kan man med tunnel köra från Degerby till Mariehamn på 30 minuter? Jag skulle vilja att Runar Karlsson skissar upp hur en sådan åktur ska gå till.
2) Med vilket mandat kan Runar lova att trafiken från Föglö i framtiden blir gratis med tunnel?
Torbjörn

1. Om det blir södra alternativet
Vägen mellan Degerby och Bråttö bygges om till 90- väg ( max hastighet 90 km/h ) Eventuellt vissa avsnitt som har 70 km/h. Tunneln är en 70 -väg
Vägen på Lemlandssidan bygges till en 90-väg. Huvudvägen från Rörstorp till Mariehamns stadsgräns är i huvudsak 90- väg med vissa begränsningar till 70 km/h.
Sträckan är ca 40 km
Med en medelhastighet om 70 km/h så åtgår det 34 minuter att köra sträckan.
2. Föglötunneln kommer att klassas som en landsväg. Min åsikt är därför att ingen avgift skall uppbäras. Vad sedan lagtinget beslutar vet jag ej.
Runar Karlsson (c)
trafikminister