DELA

Två brådskande ärenden

Alandica och Eckerö post – och tullhuset – två brådskande ärenden
Det finns två viktiga och brådskade ärenden inom kulturen som gäller många och har stora ringeffekter på vår fritid och vårt näringsliv.

Under mandatperioden har vi fått ett länge efterlängtat kulturhus, Kultur och Kongress Alandica. Avtalet som de kulturansvariga gjorde med driftsbolaget har visat sig inte garantera den lokala kulturens behov av förmånliga lokaler. Driftsbolaget har varit tillmötesgående men missnöjet blad kulturföreningarna har trappats upp. Det faktum att Alandica behöver kultur och kulturen behöver Alandica är en god utgångspunkt när man diskuterar hur man kan samverka.
Förutom att kulturföreningar och entreprenörer hyr lokaler, bör en kulturbank med utbud från de lokala kulturutövare och föreningar skapas. Kongressverksamheten behöver stimulerande och högklassiga kulturinslag. Frågan om kulturkoordinator har nämnts i detta sammanhang och bör få sin lösning.

Det andra mycket brådskande och aktuella ärendet är framtiden för Eckerö Post- och Tullhus. Denna pärla i vårt åländska kulturarv har som många andra av landskapsförvaltningen betraktats som en fastighet. En fastighet är ingenting utan verksamheten. Eckerö Post – och Tullhus haft givits en minimal ram, en direktion, men bara en 15% tjänst som verksamhetsledare. Under nästan tre decennier har Peter Winquist i samverkan med direktionen bygg upp en omfattande internationell och nationell verksamhet. Denna verksamhet har årligen 30.000 besökare. I tre år har landskapsförvaltningen har haft ett väl genomtänkt utkast till ny verksamhetsform på sitt bord. Ärendet är inte behandlats och nu står huset tomt.

Nu gäller
det att titta framåt. Ärendet måste behandlas i brådskande ordning och Peter Winquist med erfarenhet och kunskap bör självklart ges möjlighet att uttala sig. Det huvudsakliga kulturansvaret ligger på kulturministerns bord. Enligt min mening har dialogen mellan kulturministern och kulturdelegationen inte varit tillfredsställande och bör nödvändigtvis förbättras för ett mera övertäckande kulturansvar. Dessa två ärenden bör diskuteras med kulturfältet och näringslivet i brådskande ordning så att den blivande kulturministern kan ta ställning till och lösa dessa frågor på bästa sättet. Grunden för en god politik är att skapa förutsättningar för medborgare, entreprenörer och tredje sektorn. Landskapsregeringen äger både Kultur- och Kongress Alandica och Eckerö Post- och Tullhuset men verksamheterna bör drivas privat som stiftelse, förening eller i bolagsform. Denna ekvation är ett ömsesidigt beroende som kräver förtroende och en öppen dialog.
Hannele Vaitilo
Lib