DELA

Tullens brutala agerande är oacceptabelt

Att tullen stormar in med vapen på Posten och sätter dess ledande personal bakom galler över natten visar tydligt att den finska statsmakten nu med våld försöker stoppa all åländsk utveckling.

Det inhumana agerandet hade möjligtvis varit mera förståeligt om tullen inte haft insyn i postens verksamhet. Faktum är tvärtom att tullen har full access till postens försändelser och utför kontroller så gott som dagligen. Hur kan ens behovet av gryningsräder uppstå under sådana förhållanden?

Tullen lyder under finansministeriet, vilket med tanke på omständigheterna stärker bilden av att det handlar ett beställningsjobb från Helsingfors. Dels finns det en ilska mot kreativa åländska företag som är duktiga på att hitta nya affärsmöjligheter, dels finns ett intresse av att smutskasta Åland och påverka finska beslutsfattare att inte tillåta någon utökad skattebehörighet för vårt örike.

Den som tidigare har tvivlat på att Åland har allt att vinna på att frigöra sig från den finska statens fasta ekonomiska grepp bör ha fått sig en rejäl tankeställare.

Axel Jonsson

Ålands Framtid