DELA

Trygghet hemma

Av de sammanlagt omkring 900 000 olycksfallen i Finland under ett år inträffar över 600 000 i hemmet och under fritiden. Särskilt vanliga är halk- och fallolyckor, som årligen leder till att tiotusentals finländare behöver sjukhusvård och över tusen dör av skadorna. Varje år mister över 2 000 finländare livet i hemmiljön – över fem gånger som många som omkommer i trafiken.

Denna vecka, den 4–10 maj, är det Röda Korsveckan. Röda Korsveckans teman är trygghet hemma och första hjälpkunskaper i vardagen. Detta år vill Röda Korset sträva efter att förbättra vardagssäkerheten hemma hos barnfamiljer.

När hela familjen håller sig hemma mycket kan ett och annat hända. Just nu lönar det sig att göra en trygghetsrunda i hemmet tillsammans med barnen:

1. Sök tillsammans platser i hemmet som kan vara farliga: till exempel mattor som glider, tvättmedel som finns inom räckhåll för små barn, hängande elledningar, hala trappor med mera. Barn i skolåldern kan ta foto av sådant som de upptäckt.

2. Välj ut saker som ni kan rätta till tillsammans genast: till exempel sätt mediciner i medicinskåpet, se till att första hjälpen-förnödenheter är i skick och sätt halkskydd under mattor.

3. Lär hela familjen mer om första hjälpen.

Första hjälpanvisningar finns på Röda Korsets hemsida eller så kan du ladda ner Röda Korsets app i din telefon. Det gör du genom att söka SPR där appar finns i din telefon.

Med förhoppning om en trygg vardag för alla!

RÖDA KORSET MARIEHAMNS AVDELNING