DELA

Tony tycker till

Jag har arbetat som journalist och programledare på Ålands Radio sedan 1997 och det är klart det är vemodigt att nu lämna mediabranschen bakom mig. Samtidigt öppnas många nya möjligheter. Jag kan nu släppa opartiskheten och objektiviteten som, tack och lov, är en av grundvalarna i public service och äntligen tycka till om saker och ting.

Genom åren har jag intervjuat dom flesta åländska politiker, bevakat och tolkat skeenden i samhället. Genom mitt liv, mina erfarenheter, mina jobb och personliga övertygelse har jag till slut som bekant fastnat för Ålands Socialdemokrater. Jag har flera politiska förebilder och vänner inom partiet, inte minst min forna radiokollega Anders Hallbäck. Mina första levnadsår bodde jag granne med Lasse Wiklöf som jag även intervjuat många gånger genom åren.

Trots en ständig vilja till samarbete och förståelse över partigränserna hade han en rött, varmt hjärta med en stark omtanke om samhällets svaga. Det är en ledstjärna för mig. Idag är Ålands Socialdemokrater ett parti med mycket god stämning och högt till tak. Där ryms miljövänner, feminister som gärna kvoterar mycket mer än idag, klasskämpar långt till vänster och helt vanliga arbetare, familjefäder och företagare.

Vad skiljer då från övriga partier? Ja, jämfört med tex Liberalerna – inte så mycket. Men det finns en stark ideologi i grunden som till stor del står bakom vad resten av världen avundas, den nordiska välfärdsmodellen. Det kan låta som tomma ord att Ålands Socialdemokrater jobbar för ALLA ålänningar och har ett speciellt fokus på dom svagaste i vårt samhälle, men så är det verkligen, på riktigt. Kärnverksamheten vård, skola och barn/äldreomsorg har alla prioritet 1 för mig. Välfärden ska utvecklas och stärkas hela tiden, inte monteras ner till förmån för ökande klyftor i samhället!

Nå. Eftersom jag tidigare återgett vad andra tycker kan det väl vara hög tid att jag tycker till själv. Här är ett axplock av vad jag tycker:

-Snabb och adekvat hjälp till unga på glid. Krafttag mot skolfrånvaro som bara ökar hela tiden. Läxhjälp vid behov i skolans regi.

-Nolltolerans mot droger.

-Krafttag mot näthat och nätmobbing. Projekt i skolor för ge verktyg och mod att stå upp mot främlingsfientlighet, islamafobi, homofobi och trakasserier.

-Åland har mycket goda förutsättningar att ta emot de flyktingar man gått in för nu och i den närmaste framtiden. Viktigt med bra svenskaundervisning och projekt där de nyanlända kan få kontakt med ålänningar.

-Familjemedlemmar som riskerar att utsättas för våld ska få omedelbar hjälp med boende, skydd och stöd.

-Nej till alkoholförtäring på alla allmänna platser i stan.

-Jobben är grundbulten för vår välfärd. Alla ska ha rätt till heltidsjobb, men man ska frivilligt kunna välja att jobba deltid. Jag ser gärna på sikt att vi generellt jobbar mindre och kortare dagar. Det möjliggör mer kvalitetstid med våra barn. Föräldraledigheten borde också bli mer flexibel och jämställd, men inte genom tvång.

-Det är dags att på allvar ta inspiration från Stockholms skärgård och Norge hur vi kan stärka skärgården i framtiden. Där finns fantastiska möjligheter, inte bara problem och orosmoln.

-Satsa på vindkraft och grön energi Åland har fantastiska möjligheter att verka som testområde för ny teknik och finns viljan kan vi bli självhushållande på energiområdet och exportera överskottet. Jag säger definitivt nej till kärnkraft.

-Uppmuntra ekologisk livsmedelsproduktion och förädling av närodlade produkter. Ge folk möjligheter att handla direkt av producenterna i större utsträckning, tex i en saluhall.

-Miljöaspekten och hållbarhet ska finnas med i alla politiska beslut. Vår natur är det värdefullaste vi har.

-Förebygg fysisk och psykisk ohälsa. Över 1000 ålänningar är medlemmar på gym, men alla ska ges möjlighet till rolig och nyttig aktivitet. Detta gäller speciellt unga och seniorer.

-Allmän tandvård till alla på sikt så vi har alternativ till den privata tandvården. Samtidigt får vi vara vaksamma på privata gräddfiler inom privat vård, idag redan inom tex inom psykiatri och borreliabehandling. Sjukförsäkring ska inte krävas för adekvat vård!

– Kommunernas Social Tjänst, KST, behöver kommer igång. Vi måste få en socialvård på Åland som är specialiserad, kompetent, likvärdig och där ingen behöver känna sig utpekad, stigmatiserad eller som en börda för sin hemkommun.

-Jag stöder tanken att det räcker med en till tre kommuner på Åland, av många orsaker, inte minst för ett bättre samarbete och ett mer sammanhållet Åland.

-40/60-regeln i kommunala organ är bra men åländska storföretag ska inte tvingas kvotera. En utveckling mot jämställdhet ska dock stödas och uppmuntras.

-Jag ser gärna att tv-licensen tas via skattesedeln, och då progressivt så att låginkomsttagare och pensionärer betalar mycket lite.

-Jag ser gärna att MISES grundavgift och en större del av sophanteringen tas via skattesedeln. Detta skulle medföra en större solidaretet och mindre motstånd mot kostnaderna tror jag.

-PAF behöver ta ett större spelaransvar. Sänk maximiinsaterna och hur mycket man kan spela för per dag, så att modellen mer liknar tex svenska spel och RAY.

-Bygg det planerade Bomarsunds besökscentrum.

-Uppmuntra och få till fler samarbeten med tredje sektorn för ”korsbefruktningar” som kan ge bättre välfärd och välmående på Åland.

– Det ska vara mycket lättare att starta mikroföretag påÅland. Handfast konsulthjälp och stöd för bokföring/skattegränsproblematik bör ges så inte byråkrati sätter käppar i hjulet för entreprenörskap.

-Åland kan bli bättre på att locka studeranden till Högskolan. Vi ska vara bäst på sjöfartsutbildningar och kanske kan vi utöka utbudet så att det går att plugga till tex socionom eller lärare på Åland.

-Vi behöver få bort dubbelbeskattning av pensioner för sjömän och andra som jobbat i Sverige.

Slutligen tycker jag att Åland är fantastiskt, och om jag blir invald i lagtinget/stadsfullmäktige i höst vill jag göra mitt yttersta för att Åland ska bli en ännu plats att arbeta och bo på. Det är önskvärt att åländska politiker talar med enad röst gentemot riket för att få till stånd en höjd klumpsumma och en ny ramlag som möjliggör att vi själva kan välja att ta över behörigheter – framförallt skatteinstrumentet.

Det är ju långt till valet i oktober. Men jag vill gå ut i god tid för att visa att jag är seriös med min kandidatur och verkligen vill jobba för Åland och ålänningarna.

Följ mig gärna på facebook eller min blogg www.bloggen.fi/tonywikstrom

Tony Wikström (S)

lagtings-och stadsfullmäktigekandidat