DELA

Tom skärgård lockar ingen

Finland kommer under året starta ett 3 års långt projekt med att skapa ett nytt stort varumärke, den finländska skärgården, motsvarande satsning se den lappländska turismen. Denna satsning kommer inte generera extra satsningar från den åländska sidan förutom Visit Ålands engagemang, bra det. Vad gör då ÅLR? De arbetar för att reducera trafiken mellan den åländska skärgården och den södra delen av åbolands skärgård, se Kökar-Galtby. Man cementerar nuvarande trafik och skapar inte utrymme för en utveckling av skärgårdsturismen.

Genom att genomföra kortrutt-trafik öppnar man en mycket mer anpassningsbar trafik grundat på efterfrågan och utbud.
Det blir svårt att få skärgården att utvecklas efter att den först skall avvecklas med rådande politik. Man saknar inte den levande skärgården förrän skärgården är tom.
Mikael Staffas