DELA

Toivonen fortsätter leka medicinsk expert

Lekmannen Stephan Toivonen fortsätter leka medicinsk expert i sin senaste insändare, där han börjar med att göra sig rolig över symtomfri covid-19-smitta, ”en sjukdom utan symtom?” Många sjukdomar är till en början symtomfria; tänk vissa hjärt- och kärlsjukdomar, hyperkolesterolemi eller högt blodtryck. Varför tror Toivonen att hälsovården genomför cancerscreeningar? I torsdagens Nyan kan han läsa till exempel om framgången för det nya screeningprogrammet för mag- och tarmcancer.

Sedan undrar han över varför vaccinrekommendationerna har ändrat under pandemin. ”Varför gör de på detta viset?” För att den medicinska forskningen i början av pandemin inte visste så mycket om viruset. För att den nu vet mera, även om den fortfarande inte vet allt.

Men den medicinska forskningen kan inte ha rent mjöl i påsen, åtminstone inte de stora företagen som forskar i och utvecklar mediciner och vacciner, inte enligt Toivonen. Och samarbete med dem är detsamma som korruption, varför även THL måste vara korrumperat?

Som fan läser bibeln plockar Toivonen ut siffror ur THL:s budget och friserar dem en aning för att sedan anklaga THL för att ge ”sken av att vara en ’oberoende, statlig’ organisation”. Av THL:s totala budget på drygt 115 miljoner för 2021 (inte 2020) är 71.9 miljoner budgetfinansiering, 34,2 miljoner samfinansierad verksamhet och 9.2 miljoner inkomster från avgiftsbelagd serviceverksamhet. Företaget Sanofi Pasteur MSD:s insats är 3,5 miljoner av den samfinansierade verksamheten, som motsvarar 3, inte 5 procent av den totala budgeten.

”Med samfinansierad verksamhet avses finansiering som erhålls av en utomstående part utan skyldighet att ge finansiären direkt kompensation. Vi samfinansierar forsknings- och utvecklingsprojekt.” Citatet är från THL:s hemsida. Det innebär att läkemedelsbolagets insats gäller (gemensamma) forskningsprojekt, inte att det skulle finansiera THL:s övriga verksamhet. Tycker Toivonen att THL, med sina drygt 1 000 årsverken, ensam skall ta sig an all forskning? Att de inte får idka samarbete med någon, för det är korruption?

Toivonens resonemang börjar alltmer likna paranoid logik. Det THL öppet redovisar för på sin hemsida tolkar Toivonen som att THL är korrumperat. Motsvarande transparens hittar jag inte på svenska Folkhälsomyndighetens hemsida, de håller sin budget för sig själv. Det måste ju betyda att de är slugare än THL, när de förstår att hemlighålla sina kopplingar? Eller hur?

KERSTIN KRONQVIST (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp