DELA

Tobben är avis

Det är bara att beklaga att Tobben Eliasson inte förstår systemet med utsläppsrätter som baserar sig på en lag som han själv varit med och stiftat, lagen antogs av ett enigt lagting 6 april 2005. Systemet baserar sig på ett EU-direktiv vars syfte är att förverkliga det s.k. Kyotoprotokollet och minska utsläppen av växthusgaser.
Enkelt förklarat innebär systemet att när man köper en utsläppsrätt så tvingas någon annan spara in på utsläppen i motsvarande grad, man betalar inte bara för att få släppa ut. Systemet med utsläppsrätter har fungerat lite halvtaskigt hittills men förutspås göra större verkan under nästa period som börjar 2008, eftersom antalet utsläppsrätter minskats.

Genom att ytterligare minska mängden rättigheter framöver kan de totala utsläppen minskas på ett effektivt sätt samtidigt som man sätter en prislapp på miljöbelastning så att miljövänliga alternativ gynnas.
Bäst är ändå att på frivillig väg och med ny teknik minska utsläppen, allra miljövänligast är den energi som vi sparar. Systemet med utsläppsrätter kommer på sikt att båda gynna och tvinga fram miljövänligare teknik och metoder.

Tobbens invändningar mot Obunden Samlings sätt att på ett klimatsmart sätt göra rätt för sig gentemot miljön under valkampanjen verkar snarare basera sig på avundsjuka över en god idé – vår buss är helt enkelt snyggare och miljövänligare än centerns. Det finns dock möjlighet för alla som vill att köpa utsläppsrätter, även centern, enkelt över internet med t.ex. VISA-kort på www.snf.se
På denna Sveriges naturvårdsförenings nätplats kan man också läsa om systemet med utsläppsrätter och mycket annat nyttigt om natur och miljö.
Danne Sundman (ob)