DELA

Tillsammans är vi starka

Vi stöder landskapsregeringens arbete för färre kommuner. Vi behöver dra åt samma håll och riva de gränser som finns inom Åland. De nya kommunerna kommer att ha muskler att möta framtidens utmaningar.

Vi vet att allt färre ska försörja allt fler, vi vet att kraven på kommunal service ökar och att landskapets försämrade ekonomi inte gör det möjligt att med landskapsandelar upprätthålla den nuvarande kommunstrukturen.

Vi är stolta över den handlingskraft som regeringen Sjögren visar. Under många år har ålänningar diskuterat kommunstrukturen och det finns en efterfrågan från befolkningen om en förändring.

Vi vill att hela Åland ska leva och hoppas nu på en framåtsyftande process där fokus inriktas på att kostnader för förvaltning och administration minskas. Våra gemensamma resurser ska inriktas på en högkvalitativ samhällsservice som är tillgänglig för ålänningarna var än vi bor i landskapet.

Liberalerna

Viveka Eriksson

Torsten Sundblom

Ingrid Johansson

Roger Eriksson

Pernilla Söderlund

John Holmberg

Julia Birney

Mikael Staffas