DELA

Tillfälligt höjd skatt är överkomlig för de flesta

Det är bra att media på ett så föredömligt sätt redogör för de politiska alternativen i fråga om hur stadens ekonomi ska skötas. Det handlar om hur mycket vi ska skära stadens service, skjuta fram investeringar och om en liten temporär (år 2011-2013) höjning av skatteprocenten.
Socialdemokrater tycker att Mariehamns stad sköts effektivt. De anställda gör ett mycket bra jobb och servicen är på en hög och jämn nivå. Staden har stor attraktionskraft och inflyttningen ökar. Vi vill inte försämra servicen till stadsborna. Tvärtom vill vi slå vakt om det vi har och genom en försiktig investeringspolitik hålla kontroll över ekonomin för att inte skuldsätta staden ännu mera.
Uttalandet om att den som häftar i skuld inte är fri blev förra socialdemokratiska statsministern Göran Persson välkänd för. Å andra sidan så måste både hushåll, företag och kommuner vanligtvis ta lån för att klara av större investeringar. Har man inte råd med lånen får man arbeta och spara tills man har råd att bygga. Det är i den situationen staden nu befinner sig. För att ha råd att bygga behöver vi ett större överskott på kontot.

Socialdemokraterna har en mix av åtgärder för att skapa detta nödvändiga överskott. Vi ser att en temporär skatteförhöjning på blygsamma 0,5 procent är nödvändig. Det ger en miljon årligen i stadens kassa. Samtidigt måste vi ha en sträng kontroll över stadens kostnader.
En skattehöjning med 0,5 procent torde för de flesta mariehamnare vara en överkomlig uppoffring om man vet att man på så vis kan trygga stadens service. Schematiskt kan höjningen framställas på följande sätt. Förtjänar du runt 10.000 euro i året är det 50 euro till på kommunalskatten, 50.000 euro är det 250 euro och 100.000 är det 500 euro.
För barnfamiljerna vill vi balansera denna höjning genom att vi inte höjer barnomsorgsavgiften utan den blir som förut. Förslag finns att maxtaxan skulle höjas med 30 euro i månaden , från 200 till 230 euro. Avgiftshöjningar är generellt mycket mera betungande för löntagare och pensionärer än små skattehöjningar. En höjning på 30 eller 50 euro skulle för de familjer som betalar maxtaxa bli ca 300 till 500 euro mera i året i barnomsorgsavgift beroende på hur mycket barnomsorg man konsumerar.

Obundna och Frisinnad samverkan vill gå en annan väg. Inte höja skatten, istället ökar man lånebördan och tänker skära en miljon i driftskostnaderna. Man har redovisat hur man vill skära och vilka verksamheter som man vill ändra på eller minska.
Medis tycker man att kan få mindre resurser, kulturen likaså. Mariebads drift kan privatiseras, bussen ska bli avgiftsbelagd och så vill man sälja ut fastigheter, också Marstads hyreslägenheter kan man tänka sig att avyttra. Kort fattat så satsar man på omsorg, skola och fotboll. Det hedrar FS och OB att de öppet redovisar hur de vill spara i stadens drift.
Liberalerna har också sagt sig vilja dra ner en miljon på stadens drift. Några konkreta förslag hur liberalerna skall försämra stadens service har dock inte redovisats i offentligheten. För liberalerna är det fråga om en politik som i så fall går högerut. Å andra sidan har vi många gånger fått uppleva att det svänger rätt mycket för liberalerna. Mer hedersamt skulle det vara om partiet visade hur man ska spara en miljon i stadens driftskostnader.

Den ideologiska skillnaden är ganska klar. Vi för vår del tror att stadsborna kan acceptera en liten temporär skattehöjning mot att stadens service tryggas på nuvarande nivå. Vi tror också att mariehamnarna förstår att vi inte kan bygga i snabbare takt än vi har råd med.
Vi kommer att renovera Trobergshemmets gamla del och bygga om och till Övernäs skola när ekonomin det tillåter. En ekonomisk återhämtning är på gång. Med lite is i magen klarar vi av den aktuella ekonomiska ansträngningen för att sedan på nytt göra en ansvarsfull bedömning när och hur vi ska investera utan att öka stadens redan höga skuldbörda och utan att försämra den fina servicen till stadsborna.
Barbro Sundback (S)