DELA

Till alla vaccinmotståndare

De flesta val vi gör i livet får konsekvenser, så även valet att inte låta vaccinera sig. Det är för de flesta människor fullständigt självklart att utan det ökade skydd som vaccinet ger så blir ens frihet begränsad. Begränsningen handlar inte om att diskriminera en liten grupp människor, det handlar om att försöka hejda smittspridningen så att vi alla så småningom kan börja hoppas på en normaliserad tillvaro.

Rättigheter och skyldigheter går hand i hand för alla individer i ett samhälle. Varför talas det bara om vilka rättigheter ni anser att ni bör ha och aldrig ett ord om skyldigheterna? Har inte vi alla en skyldighet gentemot varandra att göra vad vi kan för att försöka förhindra sjukdom och död? Tänk om.

EVA P