DELA

Tidszon kan vara stor IT-sak

Anders Gustafsson menar att byte av tidszon inte leder till någon stor kostnad för IT-företagen och hänvisar till ett referat i pressen från lagtingets debatt i frågan. Eftersom det var jag som påpekade detta i lagtinget så vill jag framföra vad jag menade. Som jag förstår det relaterar Gustavsson främst till persondatorer där jag håller med om att ett byte av tidszon är en enkel sak och inte torde leda till större konsekvenser.
I debatten påpekade jag att utskottet inte hade hört till exempel Paf eller Crosskey i ärendet. Två åländska företag som verkar inom branscher som sysslar med finansiella transaktioner med hög transaktionsintensitet där tidsangivelser måste vara korrekta varför tidsparametrar är av central betydelse.
Många program/system är egenutvecklade och inom till exempel bankvärlden kan det finnas system som är flera decennier gamla. En hel del av den information som utbyts sker mellan Åland och Finland. Det tar nog en hel del tid och resurser i anspråk att hitta alla beroenden och alla ställen där man använder tid och fråga sig om ett byte av tidszon innebär förändringar. Om tidszonen ändras bara på Åland (och därmed inte är samma som i Finland) kommer det att betyda omfattande utredningar, konsekvensanalyser, eventuellt en hel del omskrivning av program och betydande testning. Jag vill fortfarande påstå att det sannolikt kan medföra stora kostnader.

Att
ändra tidszon i operativsystemet är ingen svår sak, men konsekvenserna för ett företag som sysslar med finansiella transaktioner kan bli förödande i värsta fall. Också samhällskonsekvenserna kan bli mycket betydande och kosta enorma belopp om till exempel bankernas system inte fungerar under en längre tid.
Petri Carlsson (M)