DELA

Tidskriften Skärgård får inte läggas ned!

Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med rötter i kustland och skärgård, den enda av sitt slag i hela världen. I 36 år har tidskriften systematiskt dokumenterat kulturen, naturen och våra unika skärgårdssamhällen längs den finländska kusten.

I en recension i Vasabladet (22.1.2014) skriver Bertel Nygård att Skärgård är en av de viktigaste tidskrifterna i Svenskfinland. Han skriver bland annat att tidskriften är en av få röster som vågar föra en meningsfull diskussion om svenskheten i det här landet, infallsvinkeln är den folkliga, Skärgård säger ifrån men slår inte nedåt. Det är ingen elitiserande tidskrift.%u2028Vi är många som håller med om detta, och då gäller det inte bara svenskheten utan många andra frågor som berör skärgården.

Redan på första sidan i tidskriften noteras att den står för en ”—presentation av aktuell skärgårdsforskning samt diskussion kring frågor som rör skärgården och våra svenska kustbygder”.%u2028Åbo Akademi får inte koppla bort denna funktion som är mycket viktig för en fungerande växelverkan mellan det lokala samhället, skärgårdens aktörer och universitet. Det handlar inte om stora summor pengar, eftersom det mesta i tidskriften produceras på talkobasis.

För många av oss som jobbar med skärgårdsfrågor är tidskriften Skärgård vår enda seriösa och icke-kommersiella plattform där vi själva med vårt material har tillträde till en högklassig publikation för att nå ut till en större allmänhet. Skärgården är på väg att mista sin kanske sista kanal där den stora allmänheten kan möta den ”lilla” skärgårdsbon – på svenska. Tidskriften Skärgård får inte läggas ned!
Arkipelagia-sällskapet
Bergö Öråd rf
Biskopsö byalag rf
Borstö Byalag rf
Byalaget Lofsdals natur och kultur rf
Dalsbruks byalag rf
Egentliga Finlands Byar rf
Finlands Öar rf
Företagsam Skärgård rf, Åland
Hembygdens Vänner i Snappertuna rf
Hembygdsforskarna i Kimitobygden
Hitis byaförening rf
Hitis Tinget
Houtskärs Kulturgille rf
Högsåra Byalag rf
Iniö deltidsboende rf – Iniön osavuosiasukkaat ry
I samma båt rf
Jervis Byalag rf
Jurmo byalag rf
Kasnäs byalag rf
Korpo Jazz rf
Korpo kulturgille rf
Korpo Utskärens Jaktförening rf
Keistiö byalag rf
Kärrabuktens Byaråd rf
Multiculti rf
Nanuk rf
Nordiska skärgårdssamarbetet
Norrskata Byaråd rf
Nötö Hembygdsförening rf
Pargas hembygdsförening rf
Pargas Släktforskare rf
Pomoväst rf
Pro Houtskär rf
Pro Korpo
proNAGU rf
Rosala byaråd rf
Skärgårdshavets biosfärområde
Utö hembygdsförening rf
Vänö Vänner rf
Wattkast Byalag
Åbolands Skärgårdsstiftelse