DELA

Tack Roger!

Ett särskilt tack till Roger Fagerholm, som på insändarplats nyligen tog avstånd från Borghill Lindholms nedsättande beskrivning av Eckeröbanan.
Även för knutpatriotiska lokalromantiker bör det finnas vissa etiska spelregler att följa, och när man medvetet degraderar en seriös företagare till förmån för en annan är ofrånkomligen anständighetens gräns passerad.

Tack
för ditt påpekande Roger, det behövdes!

Magnus Mobrandt