DELA

Tack Gunnar

Gunnar Jansson. Jag vill tacka dig för alla dina år i lagtingspolitiken. Som engagerad och lagkunnig politiker har du varit en enorm tillgång för lagtinget och Åland. Du har med din lagkunnighet jobbat hårt för att Åland skulle stifta bra lagar och vara behörig en utökad självstyrelse, detta även i Ålandskommittén, där jag hoppas att du fortsätter.

Tyvärr försummades lagbevakningen och sedan drev samregeringen och dess lagtingsmajoritet bestående av socialdemokrater, centern och moderaterna genom sin bristfälliga socialvårdslag (Ålands lagtings beslut 20.4.2015 om antagande av landskapslag om ändring av 1§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen och vissa landskapslagar i anknytning till den), detta trotts att du och övriga liberalerna i lagtinget försökte med sakargument informera att denna borde inte godkännas, då den utsätter tjänstemän och övriga Ålänningar för rättshaveri. Men tyvärr drevs den genom av ovan nämnda majoritet vetandes om lagförslagets brister. Som vi alla vet gav Högsta domstolen dig åter rätt, då den underkände lagen ifråga (Högsta domstolen 12.6.2015 utlåtande OH 2015/100).

Även nu aktuella KST-förslaget (Landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst) uppfattas vara bristfälligt. Enligt min uppfattning borde den i sin nuvarande bristfälliga utformning inte ens framläggas för behandling i lagtinget. Jag befarar att åter ämnar nuvarande samregering med sin lagtingsmajoritet, att genomdriva ett lagförslag trotts dess välkända brister. Få se om även denna erhåller underkänt av Högsta domstolen.

Jag för min del skall göra mitt yttersta att med vördnad fortsätta där du Gunnar avslutar lagtingsarbetet, samt försöka med min juridiska bakgrund att bidra till att vi på Åland har fortsatt god demokrati med vidsynta liberala syn som ger alla en trygg och jämlik möjlighet i livet, samt en åländsk lagstiftning som är värd att nämnas och utökas.

Gard Larpes

Vice häradshövding

Liberal lagtingskandidat