DELA

Tack för stadstorget

Dessa spalter är sällan ett forum för beröm, och det är logiskt då det korrekta inte behöver påpekas och korrigeras. Här görs ett undantag, befogat.

Den som av en händelse befunnit sig utanför stadsbiblioteket, banken på andra sidan eller därikring (till fots – från bilen ses bara andra bilar och kanske någon skylt) bör ha lagt märke till en något förändrad stadsbild: bygget av det nya polishuset innesluter den plats som något profant hos Google kallas ”Busstorget”. Det är inte precis ett traditionellt kontinentalt torg; det kan heller inte förväntas på breddgrader där städer uppkom praktiskt taget under senaste seklet. Liksom vår övriga kultur är också stadsbyggandet ett lån från det Europa som ligger närmare Medelhavet.

Ser man till detaljerna är torget inte helt geometriskt korrekt. Ett tecken på genuinitet i stället för euklidiskt exakt planering. Den döda vinkel som skapas av Nyfahlers utformning utgör dock ett felgrepp i planeringen, vilket är på stadens ansvar eftersom staden var byggherre.

Planen för torget, tror jag, har funnits antagligen under långa tider men förverkligas först nu då ekonomisk aktivitet ställer högre krav på att bebygga befintlig byggnadsmark och att skapa ny sådan.

”Staden” läses här helst som den ekonomiska och sociala enheten som inte begränsas av kommungränser, och inte den administrativa enheten – kommunen. Att det var landskapet som byggde polishuset skall nog inte tolkas som att offentligt byggande är motorn i utvecklingen av byggandet. Offentligt och privat byggande följs ganska väl åt historiskt sett.

Så planerare från förr och fordom bör betackas för denna plats och kanske också nuvarande ansvariga myndigheter, jag vill inte diskriminera här. Det största tacket går dock till alla de mariehamnare som i evinnerlig tid tvingats stå ut med att denna centrala plats varit så sargad, ödslig och kort och gott icke human.

Parentetiskt; är det nödvändigt att klämma in skrymmande och förfulande busstrafik just här?

PETER ANDERSSON

 

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp