DELA

Ta bort tumskruven för pensionärerna

Pensionärernas problem är av fyra slag: Ekonomi, hälsa, boende och ensamhet.

Vi vill att pensionerna skall följa löneindexet. Vi vill att pensionärerna inte skall betala högre skatt än de, som är i arbetslivet. Vi vill införa ett åldersavdrag för 75+.

I ÅSUBs ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet” (2018) ser vi att 17 procent av hushållen lever under den relativa fattigdomsgränsen på Åland. När det gäller enpersonshushåll 70+ så är siffran 23 procent. I gruppen 80+ är det 39 procent och för gruppen 90+ är den hisnande 55 procent, som lever under den relativa fattigdomsgränsen .

Av Finlands 1,5 miljoner pensionärer har hälften en pension, som understiger 1 434 euro per månad. 470 000 ; 1/3, lever under EU:s fattigdomsgräns om 1 200 euro per månad.

Det finns flera orsaker till att pensionärer är överrepresenterade bland dem, som lever i en utsatt ekonomisk situation. Det är kvinnor, som haft lägre lön, arbetat i hemmet och så vidare.

Pensionen är som bekant lägre än lönen. Pensionen har dessutom sänkts så att det nu krävs 40 års arbete för full pension. Men det finns även andra beslut i Finlands riksdag, som gör att pensionärernas situation försämrats.

När pensionssystemet byggdes upp så var avsikten att pensionen skulle växa i takt med lönerna även efter pensioneringen. Men 1977 bestämde Riksdagen att pensionerna istället delvis skulle följa det allmänna prisindexet. 1995 bestämdes att de enbart skulle följa prisindex. Efter 1977 har alltså pensionärernas tumskruv dragits åt. År efter år, efter år.

Utan åtstramningen från 1995 hade pensionerna varit 45 procent högre för dem, som nu är 90 år. Detta förklarar varför en högre andel av de äldre pensionärerna lever under fattigdomsgränsen.

En annan orsak till den höga andelen pensionärer under fattigdomsgränsen, är att pensioner beskattas hårdare än löneinkomster. För en pensionär med 1 500 euro i månadsinkomst är skatteprocenten nästan dubbelt högre. Allt detta är ett hån mot dem, som varit med om att bygga landet.

Vi vill få bort tumskruven, som gårdagens politiker har dragit åt våra pensionärer. Då budgeten i Finland börjar vara i balans, är det verkligen dags att gottgöra alla dem, som fått stå tillbaka i decennier.

Vi skäms över den politik som Finlands pensionärer har drabbats av de senaste decennierna.

Det går inte att retroaktivt korrigera de uteblivna indexjusteringarna, men vi vill att pensionerna i framtiden skall justeras enligt den allmänna löneutvecklingen.

Vi vill också justera skatten så att en pensionär inte betalar högre skatt.

Vi vill även införa ett åldersavdrag för 75+ bl.a. för ökade sjukkostnader och det faktum att pensionerna har halkat efter i utvecklingen.

BIRGITTA JOHANSSON

TRYGGHET FÖR ÅLAND

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

KANDIDATER I RIKSDAGSVALET