DELA

Ta ansvar för påkörd kisse

När man råkat köra på en katt, vilket är lätt hänt, ligger det i bilförarens ansvar att stanna och kontrollera hur det gått med katten. Har den dött ska man märka upp platsen, lägga katten åt sidan, ringa polis och kontrollera eventuellt halsband och titta efter eventuell öronmärkning. Katten kan vara chipsmärkt, då måste man lämna in den till veterinär, död eller levande. Om katten fortfarande lever, lägg den varmt i bilen, försök hitta dess ägare annars lämna den till veterinär eller polis.

Tänk på att någon älskar denna katt och att djuren känner samma lidande som vi människor. Ta ditt ansvar, även om du har bråttom.
Några ord till oss katt-ägare. Att förse sin katt med ett halsband där telefonnummer både hem och mobil finns, gärna adress i komplement till öronmärkning är det bästa sättet att sätta en identitet på sin katt. Halsbandet är i ögonfallande och lä tt för den drabbade bilisten att se. Öronmärkningen kan man leta efter, medan chip-märkningen kräver att man lämnar katten till polis eller veterinär.

Märk era katter, så är det lätt att få hem sin döda eller skadade kisse.
Och du på vägen – det är någons älskling du just kört på!

Här på Åland är det lätt att säga förlåt, i våra lokala tidningar. Det spelar stor roll. Speciellt för en jätteledsen lillmatte. Vi hade velat veta hur det hela gick till.
Isis familj
(hon hade både telefonnummer och ett chips).